Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Hennums Musikkorps, Lier

Hennums_Musikkorps-Lier
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre:
Ivar Eriksen, Hans Jakob Hennum, Birger Bråten, Lars Ødegård, Oddvar Thon, Sebjørn Kraft.
Annen rekke fra venstre: Arne Haverstad, Helge Haverstad, Einar Andreassen, John Hennum, Tron Hennum, Martin Kristensen Hennum, Ivar Sørsdahl.
Tredje rekke fra venstre: Leif Thon, Martin Gravdal, Harald Bjerknes, Thorbjørn Nordahl.

Hennums Musikkorps, Lier ble stiftet i 1897 av følgende: Torvald Hennum, Anders P. Hennum, Erik Hennum, Kristian Nordengen, Anton Haugerud, Martin Granbakken, Edvart Gundersbråten og Kristoffer Gundersbråten.

Det første året var orgelbygger Bakke, Sylling, leder, og ledelsen ble så overtatt av Hans Chr. Hennum som drev musikken fram til 1940.

Det var et stort arbeid som ble nedlagt i disse første årene, og videre utover også med alt det arbeid som skulle gjøres med noter som skulle mangfoldiggjøres. Korpset hadde også dårlig økonomi. Det ble mye private utlegg og mye gratis arbeid som hvilte på dirigenten.

Da krigen kom i 1940 ble korpsets arbeid nedlagt, men Hans Chr. Hennum tok initiativet til å komme i gang igjen i 1942. Korpset ble da stiftet med nye medlemmer, derav 22 gutter under 15 år og med samarbeid med 5 av de gamle medlemmene: Peder Nordahl, Gustav Fuglerud, Martin Chr. Hennum Leif Thoen, Paul Rustand.

Hans Chr. Hennum som døde i 1944, har nedlagt et meget stort arbeid i korpset. Musikken var hans store hobby, en hobby som han skjøttet med aldri sviktende interesse. Korpset bærer hans navn, og vil fortsatt bære det til hans minne.

Siden 1944 har Lars Ødegård ledet korpset med samme interesse og i samme ånd som sin forgjenger.

Rekrutteringen er bra, og korpset har god støtte av en dameforening «Musikkens venner», som har samlet inn til korpset kr. 1700,— som er blitt brukt til kjøp av nye instrumenter.

I styret er disse nå med: Martin Kristensen Hen-num, formann, Arne Håverstad, Thorbjørn Nordahl, Leif Thon, Helge Håverstad og Harald Bjerknes.

Del på sosiale medier

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *