Internt referansenummer: 12.02.2011 – A
Kilde:
Ordførerne i Ålesund 1838-1948
Sunnmørspostens trykkeri 1957
Klikk her for å lese forordet
Klikk her for å komme til Sunnmørsposten


Henrik Leganger Frisak

(Ordførerne i Ålesund)

Henrik_Leganger_Frisak

Fotograf/Maler/Illustratør ukjent.

Henrik Leganger Frisak, født 18. juli 1852 i Romedal, sønn av infanterikaptein Erik Gløersen
Erisak og Henriette Cornelia Leganger.

H. L. Frisak ble student fra Nissens skole i 1869 og tok juridisk embetseksamen i 1874. Han var deretter stortingsstenograf et års tid, senere sorenskriverfullmektig, inntil han i 1875 nedsatte seg som praktiserende sakfører i Ålesund. I 1898 ble han utnevnt til sorenskriver i nordre Sunnmøre og i 1912 konstituert som assessor i høyesterett, i 1918 fast tilsatt i embetet.

I sin over 30-årige tid i Ålesund innehadde H. L. Frisak en rekke kommunale, offentlige og private tillitsverv. I mange år var han medlem av bystyre og formannskap og var bl. a. Ordfører i brannåret 1904. Da Norges Bank, opprettet filial i byen i 1901 ble han styrer for avdelingen, en stilling han innehadde til sin flytting fra byen i 1913. Fra 1910 var han ordfører i representantskapet for Aalesunds Sparebank. I årene 1910-1912 representertre han Ålesund og Molde på Stortinget. Han var medlem av Norges Banks representantskap 1920 —1926 og formann i den av Stortinget nedsatte komite til gransking av regjeringens kriseforanstaltning under og etter første verdenskrig.

H. L. Frisak døde 15. januar 1939 i Oslo. Ha., ble i 1879 gift med Betty Laura Width Fyhn, datter av overtollbetjent i Molde Hans Jørgen Fyhn og Henriette Barbara Width.

Ordfører 1902 – 1904 og 1908 – 1909.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *