Internt referansenummer:B-10.11.2015
Kilde:
INGENIØRVÅPNETS UNDEROFFICERER 1887 – 1931
I styret for Ingeniørregimentets Befalslag:
Laurits Brekke
Hans Ruus
Gunnar K. Lie
Olav Skjørten
Olav Dokken
1940 – SVERRE DAHL & CO. OSLO
Klikk her for å lese ”FORORD”

 

Henrik Otto Lønfeldt

(INGENIØRVÅPNETS UNDEROFFICERER 1887 – 1931)

Henrik Otto Lønfeldt
Født 23. september 1870 i Hiterdal, Telemark. Eksamen fra ing.våpnets skole 1891. Ansatt som ulønnet sersjant 2. oktober 1891, fastl. 2. april 1893, furer 5. august 1898. Avskjed etter søknad 1. mai 1902. Kom.sersjant (kompanikommandør) for 2. landstormssappørkompani fra slutten av 1905-1909. Tjenestgjorde som pelotonsjef ved 1. landstormskompani 1905.

Telegrafkursus ved Rikstelegrafen. Inf. skyteskole. Oslo tekniske elementærskole samt tegneskole et vintersemester. Deltatt ved jernbaneundersøkelser o.l. I januar 1895 ansatt ved Oslo kommunes skattetakstkontor og har fra 1898 vært bestyrer av samme med tittel av skattetakstfullmektig. Sekretær i skattetakstkornmisjonene i Oslo 1910-1911 og 1923-24.

Bosted: Oslo.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *