Kilde
Oslo Bymuseum
Fra dets samlinger
Hefte XI

”Hjørnet Prindsens Gade & Akersgaden”

(Senere Athenænum)

hj_prindsens_gade__akersgaden_xi.jpg

Prinsens gate 27, den nærmeste av de to gårdene på tegningen, tilhørte i 1709 skomakermester Johan Schonck og gikk etter hans død over til svigersønnen Frantzen Holter og senere til kjøpmann Morten Berner.

Den andre bygningen, Prinsens gate 29 — hjørnehuset til Akersgaten — står omtalt i 1717 som en «liden Trægaard ved Volden» og tilhørte da tømmermann Jørgen Eriksen Maashus, men noen år senere ble gården overtatt av parykkmaker og priviligert bedemann Arnt Torstensen. Så lenge det gamle huset sto synes Prinsens gate 29 i det hele å ha vært eid og bebodd utelukkende av håndverkere. Således kan nevnes at enkefru Brocker hadde sitt kjente verksted for paraplyer der i 1860- årene og den siste eier før bygningen ble revet var skomaker Carl W. Knudsen. Gården hørte ellers til dem som ble herjet ved storbrannen i 1858 men ikke verre enn at den kunne repareres.

Da leseselskapet Atheneum, hvor Det Norske Selskap hadde sitt tilhold fra 1873, skulle utvide sin gård, Akersgaten 18, i 1881 ble såvel Prinsens gate 27 som 29 kjøpt og revet for å gi plass for tilbygget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *