Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Hof Hornmusikk, Hof i Vestfold

Hof_Hornmusikk-Hof_i_Vestfold
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: Johan Stokke, Olav Hølord, dirigent Einar Kristensen, Kristian Jørgensen, Kolbjørn Grønseth.
Annen rekke fra venstre: Ole Renningen, Arne Kårby, Hans Nyhus, Ole Kjenna, Leif Haugen,
Tredje rekke fra venstre: Svein Kolstad, Kåre Kjennerud, Helge Kjenna, Ole Øverengen, Tor Wike.

Hof Hornmusikk, Hof i Vestfold ble stiftet den 25. juni 1950. Et par foreninger i bygda hadde tidligere hatt sine musikkorps, men disse hadde ikke vært i virksomhet på noen år. Det var en del medlemmer fra de tidligere korpsene som gikk inn for start av Hof Hornmusikk. Korpset fikk overta de instrumentene som var i behold fra de oppløste korpsene. Hof Hornmusikk fikk ved starten 14 medlemmer, og til det første styret ble valt: Johan Stokke, formann, Hans Stigen, John Sørensen og Ole Øver-engen. Korpset var så heldig å få E. Kristensen til dirigent, og han har med stor dyktighet instruert korpset hele tiden. Helt fra starten har øvelsene vært holdt i Hof Herredshus.

I 1951 fikk korpset sine flotte uniformer: Sorte bukser med hvite striper, hvite jakker med sorte belter, epåletter, hvit skjorte og sort slips.

En del av de første instrumentene er skiftet ut. Dessuten er det kjøpt noen nye i tillegg etter som medlemstallet har øket.

Korpset har spilt ved en rekke arrangementer i hjembygda, og har også deltatt i større arrangementer i Vestfoldbyene og Oslo.

En stor begivenhet for korpset var et to dagers arrangement i forbindelse med besøk av Sinsen Ungdomskorps i september 1953.

Korpset har nå 17 medlemmer, og styret består av: Ole Rønningen, formann, Hans Nyhus, Kolbjørn Grønseth, Johan Stokke, Leif Haugen og Svein Kolstad.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *