Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Hoff Musikkforening, Østre Toten

Hoff_Musikkforening-stre_Toten
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: Erling Hveem, Bjørn Lunde, Ottar Berg, Ole Majer, Joh. N. Bjerke (dir.)„ Nils Austad, John Gryttenholm, John Aass, Bjarne Bjerke.
Annen rekke fra venstre: Alf Stangstuen, Johs. Lund, Reidar Lunde, Anton Alfstad, Jens Berg, Gunnar Nordviken, Alfred Enger, Nils Bjerke.
Tredje rekke fra venstre: Johs. E. Lunde, Haakon Holien, Jan Hilsen, Kjell Kongsengen, Even Aass, Johs. P. Lunde, Olav Braathen.
Fjerde rekke fra venstre: Trygve Noreng, John Listerad, Magne Kongsengen, Harald Aashaug.
Hoff Musikkforening, Østre Toten.

Det var skytterbevegelsen som var foranledningen til starten. Etter endt skytning var det folkefest med taler, musikk og dans. Det var ofte vanskelig å skaffe musikk, og for å bli selvhjulpne ble Hoff Musikkforening stiftet 5. januar 1885. Edv. Lunde, Johs. Buruld, Otto Kubberud, David Skjefstad, Anton Evang og Lars Evang, var foreningens første medlemmer. Før året var omme var det 14 medlemmer, med 0. Kubberud som dirigent og Olaus Hval som formann. For å skaffe midler til instrumenter ble der opptatt et lån på kr. 250,- i Toten Vardalske Sparebank. For dette beløp ble der kjøpt: 2 ess-kornetter, 2 b-kornetter, 2 althorn, 1. tenor og 1 tuba. Øvelsene ble holdt på Sandbakken.

Dirigenter har vært: 0. Kubberud, M. Syversen, H. J. Solberg, Johan J. Hveem og Joh. N. Bjerke som er æresdirigent fra 1952,

H. M. F.’s historie i de forløpne 70 år har for øvrig vært nøye knyttet til bygdas utvikling og kulturelle liv. Når noe av betydning skulle skje måtte «Hoffmusikken» være med. Samarbeidet mellom bygdefolket og H. M. F. har derfor alltid vært godt. Foreningen har alltid hatt gratis øvelseslokale hos forskjellige institusjoner, og i 1892 forærte en del kvinner H. M. F. en fane. Den er fremdeles i bruk og holdes høyt i ære.

H. M. F. var i sine unge år med og innarbeidet feiringen av 17. mai. Bortsett fra krigsårene 1940 – 1945 har dens toner lydt hver eneste 17. mai.

H. M. F. har vært tilsluttet Vestopland Musikkforbund fra starten i 1936. Forbundets stevner må sies å ha gitt de største oppgaver i den senere tid, og vært en kraftig spore til framgang og musikalsk utvikling.

Fra 1952 har H. M. F. spilt sammen med Skreia Ungdomskorps, under ledelse av Alf Stangstuen, og en kortere tid Sverre Normann Hansen. Øvelsessted: Lena Bad.

Foreningens styre er nå: Hans Gjestvang, formann, Nils Rustad, Jon Gryttenholm og Tore Lunde. Medlemstall: 25.

Da H. M. F. feiret sitt 70 års jubileum 5. januar 1955, var brødrene Edvard og Anton Lunde med. Begge har vært med i 70 år, 50 år som aktive musikere, og 20 år som æresmedlemmer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.