Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Hole Ungdomskorps, Røyse

Hole_Ungdomskorps-Ryse
Fotograf ukjent.
På kne fra venstre: Bjørnar Ulleren, Odd Hurum, Kristian Johbraaten, Birger Ruud, Kristian Frøshaug, Jens J. Jørgensen.
Stående fra venstre: Ragnar Dalsbotten, Åge Stensrud, Trygve Frehaug, Konrad Dalsbotten, Johan Berg, Olaf O. Lehne form., Arne Fjeldstad, Erik Bye, Rolf Gulbransen, Kjell Gomnes, Odd Granvold, Nils Johan Fjeldstad, Halgrim Hafnor, Halvard Ruud, Petter Renshuslokken, Olav Granberg, Erik Ulleren, Olav Skar, Henry Bergum, Jan Frehaug, Thorbjørn Enerhaugen, Harry Stensrud.
Fraværende: Fritjovf Krhon Berg, Borge Gulbransen og Erland Shitto.

Etter at driften av Røyse Musikkorps hadde ligget nede et par års tid, ble det av noen musikkinteresserte tillyst et åpent møte, hvor det kom fram forslag om start av et nytt musikkorps. 24. september 1949 ble Hole Ungdomskorps stiftet med 22 aktive medlemmer.

Korpsets første formann var Olaf O. Lehne, og det første styret besto ellers av: Thorbjørn Eriksen, Arne Fjeldstad, Øivind Hansen og Odd Grønvold. De første par år ble øvelsene holdt i et kjellerrom på Borgeng Fabrikker.

Alf Andersen har vært korpsets dirigent og drivende kraft inntil for et par år siden. For tiden leder Odd Grønvold korpset.

Korpset fikk en kraftig oppsving og hadde en tid 42 aktive medlemmer. Dette tallet er imidlertid blitt redusert, vesentlig på grunn av skolegang og militærtjeneste.

Korpset eier de fleste instrumentene. I 1952 skaffet korpset seg egne kledelige uniformer: Hvite luer, blå jakker med sølvstriper på skulderklaffene, beige bukser med blå striper.

Korpset er godt engasjert. Det er blant annet fast engasjert innen byda både 1. og 17. mai. Ellers har det deltatt i et landsstevne i Hønefoss 1952.

Korpsets styre består for tiden av: Olaf O. Lehne, form., Trygve Frøhaug, Ragnar Dalsbotten, Kristian Johbråten og Henry Bergum. Det er 31 aktive medlemmer, og øvelsene holdes på lokalet «Røysehall».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *