Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Holmestrand Ungdomskorps, Holmestrand

Holmestrand_Ungdomskorps-Holmestrand
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: Olav Ludvigsen, Walter Roy Tandberg, Audun Mundal, Rolf Olsen, Alf Andersen, Edgar Ludvigsen, Willy Roy Tandberg.
Annen rekke fra venstre: Arne Øverbye, Gustav Berg, Knut Grdthen, Jan Hansen, Gunnar Brunn Olsen, Arve Andersen, John Dahl Karlsen, dirigenten, Kjell Arvidson, Fridthjof Kihlstrand, Martin Kristiansen, Erik Larsen, Erling Johnsen, Bjørn Line, Kjell Chris
tensen.
Tredje rekke fra venstre: formannen, Rudolf Kristoffersen, Reidar Olsen, Steinar Sørensen, Lorentz Rafen, Oddvar Karlsen.

Alt fra 1890 årene var det drevet et musikkorps i Holmestrand, og det var medlemmer av dette korpset som kom til å danne grunnstammen i Holmestrand Ungdomskorps som ble startet 15. september 1921. Det var daværende handelsfullm. Christian Nilsen, nå kjøpmann i Horten, som tok initiativet. Han ble også korpsets første dirigent. Det første styret besto av: Arthur Moe, formann, David Lindgren, Dagfin Olsen og Gustav Berg. Øvelsene ble holdt i et ledig klasserom på folkeskolen inntil krigen stoppet driften.

Dirigenter har vært: Stifteren, Chr. Nilsen, Karl Bjercke og David Lindgren, den drivende kraft i korpset gjennom mange år. Han er korpsets første æresmedlem, og innehar «sølvtrompeten» for fortjenstfullt virke som dirigent og styremedlem i Vestfold og Buskerud krets. Videre musikkløytnant Lorentz Lie, Horten og bysbarnet Kjell Arvidson. Denne siste er fremdeles korpsets energiske og dyktige dirigent. I samme forbindelse bør nevnes to medlemmer som har vært med fra starten av, og som etter 30 års aktivt medlemskap ble utnevnt til æresmedlemmer, nemlig Einar Olaussen og Gustav Berg. Sistnevnte er fremdeles aktiv.

Instrumentene var ikke de beste fra starten, men etter hvert ble dette rettet på. En del medlemmer har også skaffet egne instrumenter. Uniformen besto helt til 1927 av «bestedressen og skalk». Siden nyttet man lerrets-bukse og lue med musikk-lyre. I 1934 ble dette byttet med kledelige hvite bukser, mørk jakke og mørke skyggeluer med hvite trekk og emblem. I 1948 måtte man igjen «klæ seg opp» og fikk da den nåværende helt blå uniform, med blå lue, «gull» knapper og distingsjoner.

Av engasjements har korpset ingen faste, men deltar ved de fleste tilstelninger i byen og distriktet. Fra 1948 har det vært holdt tre konserter i kringkastingen.

Ved samtlige krets- og landsstevner, på et par unntakelser nær, har H. U. K. vært fast gjest. Selv har korpset arrangert to kretsstevner, i 1933 og 1952. Korpset besøkte Stockholm i 1939 og Danmark i 1950.

Styret består for tiden av: Rudolf Kristoffersen, formann, Oddvar Karlsen, Alf Andersen, Knut Sandvik og Arne Øverbye.

Korpset har nå 34 aktive medlemmer, og øvelsene blir holdt i «Folkets hus»’ møterom.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *