Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Holmstad Musikkforening, Kjerringvik

Holmstad_Musikkforening-Kjerringvik
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: Jarle Novstad, Magne Willadsen, Roald Hansen, Kjartan Schei, Alfred Henriksen, Arnt Willadsen.
Annen rekke fra venstre: Sten Hansen, Hallstein Hansen, Tormod Wessel, Rolf Arntzen, Bjørn Ovik, Harald Novstad, Oddmund Slottnes.

Holmstad Musikkforening, Kjerringvik ble stiftet 27. mai 1953. Tanken om å stifte en musikkforening på Holmstad er gammel. Etter hvert som bygden utviklet seg, vokste kravet om eget musikkorps. Interessen var stor blant bygdens folk. Det ble bl. a. holdt et notekurs, med lærer Krogtoft og Alsos som ledere. Etter initiativ fra noen av de mest interesserte ble det, den 30. januar 1953, sammenkalt et møte. Her ble det nedsatt et arbeidsutvalg på 4 medlemmer som skulle skulle utarbeide forslag til lover, finansiering m. m. Utvalget besto av: M. Krogtoft, form., Rolf Wessel, Roald Hansen og Oddm. Slåttnes. På konstituerende generalforsamling 27. mai 1953 ble forslaget om å starte en musikkforening enstemmig vedtatt. Det meldte seg 20 medlemmer, og som styre ble valt: M. Krogtoft, form., Oddm. Slåttnes, Bjørn Ovik, Rolf Arntsen og Jarle Novstad.

En henvendelse til de forskjellige forretninger på stedet, om bidrag til kjøp av instrumenter, ga godt resultat. Det resterende beløp som skulle til ble skaffet til veie ved lån i Sortland Sparebank, mot garanti fra Hadsel Kommune.

Den 1. september 1954 holdt korpset sin første prøve, med lærer Hans Alsos som dirigent. I den forholdsvis korte tiden hr. Alsos var dirigent, nedla han et stort og interessert arbeid. Etter at han forlot stedet, har han flere ganger kommet tilbake og dirigert korpset ved forskjellige opptredener. Korpsets første konsert ble gitt, med Alsos som gjestedirigent, den 13. november 1954. Den vakte begeistring hos publikum, selv om kvaliteten ikke var så helt god. Korpset har hele tiden holdt sine øvelser i et klasserom på Holmstad skole. Kommunen har gitt fritt bruk av skolen til dette formål.

Korpset har ingen fast dirigent, og det sesong-betonte arbeid korpsets medlemmer har, er årsaker som hindrer korpsets utvikling. Interessen er imidlertid god.

Det nåværende styre er: Rolf Arntsen, form., Oddm. Slåttnes, Rolf Wessel, Jarle Novstad og Alfr. Henriksen.

Del på sosiale medier

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *