Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Hommelvik Musikkorps, Hommelvik

Hommelvik_Musikkorps-Hommelvik
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: J. Woldmo, O. Brobak, B. Jensen, T. Hallberg, S. Skogstad (dir.), O. Stobak, E. Hansen, N. Spets, T. Byberg.
Annen rekke fra venstre: S. Sveian, B. Sivertsen, H. Sveian, Th. Byberg, A. Østeraas, L. Brobak, W. Gundersen.
Tredje rekke fra venstre: R. Teigen, R. Smiseth, O. M. Lundberg, P. Pettersen, P. Pedersen, H. Landberg, B. Sveian.
Fjerde rekke fra venstre: T. Larsen, B. Sveian, R. Anne, B. Haugan, A. Røsten.

Høsten 1892 ble den første musikkforening stiftet i Hommelvik. Den første formannen var Ole Grønberg, og som instruktør ble ansatt musikkløytnant K. Glomsås. Denne musikkforening ble oppløst i 1902.

Etter initiativ av Laurits Nævermo, ble der i 1904 på nytt startet en musikkforening. Denne forening var den første tiden en oktett av messinginstrumenter. Medlemstallet økte etter hvert. Siden fikk en også klarinetter med. Denne musikkforeningen klarte heller ikke å eksistere, og i 1918 ble den oppløst. I den tiden denne foreningen besto, var Laurits Nævermo det meste av tiden foreningens formann.

Høsten 1920 ble det for tredje gang startet en musikkforening i Hommelvik. Det var igjen Laurits Nævermo som tok initiativet, og han ble også denne forenings første formann. Styret ellers besto av: Alfred Spets og H. Auran. Denne foreningen klarte å bestå. Musikkforeningens navn ble endret til Hommelvik Musikkorps. Korpsets første dirigent var musikkløytnant Trøite Nilsen, som virket i tiden 1920-1940. I 1945 ble musikkfenrik Sig. Skogstad dirigent, og han virker fremdeles.

Korpset hadde i 1926 en meget vellykket tur til Jemtland i Sverige. I 1927 var korpset med og startet Sør-Trøndelag Hornmusikkforbund.

Korpset har deltatt i samtlige stevner som forbundet har hatt, og har helt fra forbundet ble startet vært representert i dets styre. Korpset har delvis ved kommunal støtte, og delvis ved egen innsats, klart å skaffe tilveie midler slik at det nå er et guttemusikk-korps i Hommelvik på 35 aktive gutter.

I 1948 fikk korpset sin egen dameavdeling som har vært til stor hjelp på mange måter.

Hommelvik Musikkorps har nå 27 medlemmer, hvorav flere har over 25 års medlemskap. 2 medlemmer har vært med fra starten i 1920. Det er Per Pettersen og Ottar M. Lundberg.

Korpset har 3 æresmedlemmer: Laurits Nævermo, Martin Røsten og Alfred Spets.

Korpsets styre består av: Ottar M. Lundberg, formann, Sverre Sveian, Egil Hansen, Rolf Teigen og Arne Røsten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.