Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Hønefoss Musikkorps, Hønefoss

Hnefoss_Musikkorps-Hnefoss
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: Thorleif Pedersen, Johan Borgen, Helge Soljsinrud, Nils Gabrielsen, Engbr. Tommassen og .Arvid Muggerud.
Annen rekke fra venstre: Ivar Olsen, Ole Hanestad, Ole Pedersen, Yngv. Gravbrdten, Anders Strømsodd, Sverre Svensen, Einar Jansen og Arne Sannerud.
Tredje rekke fra venstre: Amund Arnesen, Erland Nygdrd, Mads Høglund, Ole Rydningen, Thorleif Torgersen, Gunnar Gabrielsen og Asbjørn Olsen.

Hønefoss Musikkorps, Hønefoss ble stiftet 14. juli 1924. Det var en del av arbeiderne ved Hønefoss Bruk som tok opp spørsmålet om å få startet et musikkorps ved bedriften. Med støtte fra både bedriften og fagforeningen lyktes det å få samlet inn så mange penger at en kunne kjøpe inn 15-16 brukte instrumenter, og musikkorpset kom i gang. Dirigent hadde en ved bedriften. Det var Nils Gabrielsen, som hadde gjennomgått 2. Brigades musikkskole i Oslo, og siden deltatt i militærmusikken i mange år. Han har hele tiden vært korpsets dirigent og er det fremdeles. Det første styret besto av: Gulbrand Beklund, formann, Erling Hansen og Reinhart Halvorsen.

De første årene var det bare medlemmer i Hønefoss Bruks fagforening som var med i korpset, men i de senere år er det bare et fåtall av korpsets medlemmer som arbeider ved bedriften.

Korpset arbeidet seg fort oppover. De gamle instrumentene ble byttet med nye, og medlemstallet steg til 28.

I 1930 ble Hønefoss Ungdomskorps stiftet, og grunnstammen her kom fra Hønefoss Musikkorps.

I 1935 ble Hønefoss Bruk nedlagt. Det ble satt i gang ny industri i lokalene, og korpset fulgte med over i den nye foreningen. Denne bedriften var i gang bare noen få år, og så ble det vanskeligheter igjen. Musikkorpset lå nede under krigen. Okkupasjonsmakten hadde tatt korpsets øvelseslokale.

Etter frigjøringen kom korpset i gang igjen. I 1947 fikk korpset beskjed fra fagforeningen, som sto som eier av instrumentene, at foreningen skulle oppløses og musikkinstrumentene selges. Økonomien i korpset var dårlig, og pengene skulle betales med en gang. Til slutt ble det ordnet med et banklån, med den nye fabrikks disponent og 2 medlemmer av korpset som kausjonister. Siden ble lånet overtatt av Hønefoss kommune.

Korpset har i de 30 år det har bestått, hatt gratis øvelseslokale på fabrikken, som også har støttet til med ganske store pengebeløp.

Korpset skaffet seg nye uniformer i 1951. Disse er i mørkebrun gabardin med gullsnorer og -knapper.

Korpsets formenn har vært: Gulbrand Beklund, Sverre Johansen, Reinhart Halvorsen, Karl J. Bakka, Thorleif Torgersen, Gustav Kleven, Sverre Johansen. Thorleif Torgersen har vært formann helt fra 1936.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *