Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Hornmusikklaget «Ekko», Faksdal

Hornmusikklaget_Ekko-Faksdal
Fotograf ukjent
Første rekke fra venstre: Torstein Torsen, Odd Sæther, dirigent Chr. Eng. Sandvik, Anton O. Leithe, Jostein Schei.
Annen rekke fra venstre: Reidar Fak.sdal, Einar Sjølien, Harald Leirvik, Petter Sandvik, Torbjørn Tarsen, Øystein Duun.
Tredje rekke fra venstre: Knut Dille, Einar Skrevstad, Aksel Jekthammer, Theodor Sandvik, Nils Strøm, Kjell Tingstad.

En del ungdommer tok opp tanken om å starte et musikklag i bygda, da musikken hadde ligget nede i flere år.

Den 14. mars 1944 ble det første møtet holdt og laget stiftet.

Lagets første formann var Chr. Eug. Sandvik, og det første styret besto for øvrig av: Harry Tranaas, Einar Sjølien, Håkon Leirbekk og Ole Sandvik.

Den første øvelsen ble holdt på et loft i Duun skole. Senere ble øvelsene flyttet til forsamlingshuset på Stein, hvor laget fremdeles holder til.

Våren 1945 kom Morten Aasbø til bygda. Han var dirigent for laget til høsten samme år. Under Aasbø’s instruksjon og ledelse fikk laget stor framgang. Høsten 1945 overtok Chr. Eug. Sandvik som dirigent, og har siden vært lagets drivende kraft til nå.

I 1951 fikk laget uniform, mellomblå farge, flyuniform snitt, sølvbånd på ermene, lagets merke i rød bunnfarge og sølvbrokade på venstre erme, hvite bukser og luer.

På forsommeren 1953 startet en del musikkinteresserte damer en forening, som har regelmessige møter. Foreningen har 15 medlemmer. Disse har laget i stand flere tilstelninger og har således støttet godt opp om lagets økonomi. De har også skaffet laget et pent banner.

Laget startet med bare brukte instrumenter, men har etter hvert skiftet ut med nye.

Laget er stadig i virksomhet, og deltar hver 17. mai, arrangerer sangens og musikkens dag, og deltar i Namdal Musikkforbunds musikkstevner, hvor laget står tilsluttet.

Hver høst arrangerer laget aftenunderholdninger på forskjellige plasser i Ytre Namdal.

Det nåværende styret består av: Einar Skrøvstad, formann, Kolbjørn Schei, Ragnhild Sandvik, Harald Leirvik, Torstein Torsen og Chr. Eug. Sandvik.

Laget har nå. 20 aktive og 15 passive medlemmer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.