Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Hov Musikkorps, Hov i Land

Hov_Musikkorps-Hov_i_Land
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: Magne Synnemig, Olav Haugerud, John Ole Bjørnsveen, Arnold Fodnestøl, Paul Langvegg, Torbjørn Bjerkvold og Ole Langvegg.
Annen rekke fra venstre: Bjørn Bjerkvold, Helge Haugen, Reidar Eriksen, Arvid Hagberg, Kjell Ellingsen, Thor Bjørg, Hermann Mosbagen, Finn Moshagen, Kristen Rudsengen og Oddvar Ødegård.
Tredje rekke fra venstre: Henrik Brovold, John Dahlen, Kjell Sandberg, Kdre Vestbye, Birger Engevold, Asbjørn Fladsrud, Erling Veimodt, Kristian Leirbekk, Kåre Dahlen, Reidar Beritsveen og Olav Bjerkvold.

Tanken om å danne musikkorps i Hov i Land kom fra Andreas Esplin, som sammen med Syver Dalen og Adolf Bakken henvendte seg til Johan Olsen, en habil musiker, og spurte om han var villig til å påta seg ledelsen av et lite musikkorps.

Olsen var meget interessert og villig til å prøve, og den 22. juli 1923 ble korpset konstituert under navnet «Fram» med følgende styre: Andr. Esplin, formann. Styremedlemmer: Syver Dalen, Gunnar Vesterås og Kr. Syversen. Korpset hadde 12 medlemmer. Det ble kjøpt 5 nye instrumenter, og 7 brukte ble overtatt av en oppløst forening.

Første øvelsen ble holdt hos Esplin, og siden hjemme hos medlemmene. Korpset hadde bra framgang, og det ble ikke lenge til det måtte søke større øvelsesrom.

I 1926 endret korpset sitt navn til «Hov Musikkkorps», og hadde da 25 medlemmer. I 1929 ble det dirigentskifte, Olsen sluttet og ble utnevnt som æresmedlem, og Arvid Arnesen overtok.

I 1930 var korpset med og stiftet Randsfjordegnenes musikkforbund. Korpset fikk da banner og egne uniformer: hvite bukser og sorte jakker. Da Randsfjordegnenes musikkforbund ble oppløst i 1938 ble korpset medlem av Vest-Oppland musikkforbund i noen år.

Under okkupasjonen gikk det smått med spillingen, men helt oppløst var korpset ikke.

Etter frigjøringen kom korpset snart opp igjen og har nå 30 medlemmer. På grunn av korpsets størrelse måtte det skaffes nytt øvelseslokale. Dette ble Hov skole, hvor øvelsene fremdeles holdes.

Den 22. juli 1948 — 25-årsdagen for stiftelsen —var en stor dag i korpsets historie. På denne dag var det dessverre igjen bare to aktive av korpsets stiftere. Det var Kristian Leirbekk og Johan Bjerkvoll. Disse ble utnevnt som æresmedlemmer.

I årenes løp har korpset arrangert flere vellykte konserter, samt utflukter og kameratslige samvær.

Korpset har stadig skaffet nye instrumenter, og har nå full janitsjarbesetning med bl. a., fagot, obo og kontrabass.

Korpsets medlemstall er 30, og dirigent er Arnold Fodnestøl.

Styret består av: Olav Bjerkvoll, H. Brovold, Asbj. Fladsrud, H. P. Sørum, B. Engevold, O. Ellingsen, J. Dahlen, O. Ødegård, K. Dalen og A. Fodnestøl.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *