Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Høvik Ungdomskorps, Høvik

Hvik_Ungdomskorps-Hvik
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: B. Kristoffersen, Å. Kristoffersen, I. Strandenes, T. Bredesen, Sverre Førre (dir.), E. Knudsen, J. Johannessen, L. Horni, S. Steen Johannessen.
Annen rekke fra venstre: H. Øverby, H. Theg, Th. Rath, T. Lien, P. Nesje, Kj. Hermansen, J. Fjellbu, Ødegaard, Kj. Pettersen, K. Johannessen, H. Hirsch, O. Lobre Hansen.
Tredje rekke fra venstre: K. Eriksen, E. Rasmussen, Bj. Kristoffersen, O. Schou, E. Bang, R. Olsen, O. Caspersen, J. Brynseth, Th. Kristoffersen, J. Kristiansen.
Fraværende: Aa. Fjellman, R. Øverby, Y. Paulsen, T. Børkeeiet, A. Helgesen.

Høsten 1931 gikk Høvik Skoles Guttekorps over til Ungdomskorps etter initiativ av hr. N. L. Wold.

To av korpsets medlemmer ble innvalgt i det da sittende guttekorpsstyre. Disse var Sverre Engebretsen og Sverre Steen Johannesson. Fra de 2 første år foreligger ingen protokoll så stiftelsesdagen er fiksert til 1. januar 1932. Ungdomskorpsets medlemmer ville ha sitt eget styre og i desember 1933 valgte korpset disse tillitsmenn: Henrik Hirsch, Sverre Engebretsen, Frithj of Voelkner, Arne Rognlien og Sverre Steen Johannesson. Disse forhandlet med guttekorpsstyret og i førstningen av året 1934 ba tillitsmennene skole-kretsmøtet om å få eget styre.

Dette ble innvilget, og en kontrakt om leie av instrumenter kom i stand, hvorfor kretsen skulle ha 2 representanter i ungdomskorpsets styre. 6. februar 1934 ble så det første styremøte holdt og konstituert slik: formann, Henrik Hirsch, Sverre Steen Johannes-son, Frithjof Voelkner, Sverre Engebretsen, Arne Rognlien, H. M. Øverby og E. Jakobsen.

Korpsets lover skriver seg fra generalforsamlingen 12. februar 1934. Korpsets øvelser ble holdt på Høvik skole.

Disse har vært korpsets dirigenter: N. L. Wold 1932-34, Lillebekk 1934-35, Max Lindemann 1935-37, Henrik Hirsch 1937-40, Egil Akre 1940-52, Sverre Førre 1952—. I E. Akres fravær 1941-43 var herr H. Sørlie dirigent.

Korpset startet med 18 medlemmer og har vært oppe i 35 som det største medlemstall.

Instrumentparken er ikke så god som det kunne ønskes. Korpset fikk nye uniformer 1953.

Det nåværende styre: formann, Odd Lohre Hansen, Henning Theg, Harald Øverby, Erik Knudsen, Martin Ødegaard, Sverre Steen Johannesson og Olav Caspersen.

Korpset består av 28 medlemmer, og har øvelse hver mandag i Høvik Folkets Hus.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *