Kilde
Oslo Bymuseum
Fra dets samlinger
Hefte X

Høyesterettsassessor

Fredrik Motzfeldt Løkke

hoyesterettsassessor_fredrik_motzfeldt_lokke_x_side_38.jpg

Det område som i dag er innrammet av Teatergt – Akersgt. – Apotekergt. og Pilestredet utgjorde i begynnelsen av 1700-tallet en løkke som tilhørte by- og rådstueskriver Ulrich Schnell. Etter å ha vært på flere hender ble eiendommen overtatt av eidsvollsmannen, h.r.assessor F. Motzfeldt 1823 og fra ham gikk den i arv til svigersønnen, kommandørkaptein og kammerherre Karenus Frederik Fabricius. 1857 kjøpte hoffapoteker Hans S. v. Ditten løkken, som da var skåret inn betydelig, og innredet Rikshospitalets apotek i hovedhuset ved det nåvrerende hjørne av Akersgt. og Apotekergt. Imidlertid lot v. Dittens arvinger rive bygningen og oppførte i stedet et stort kontorbygg som fremdeles brer familiens navn. 1904 ble gården leid vekk til kommunen som kjøpte den seks år senere for 800 000 kroner.

Eckhoff har tegnet det gamle hovedhuset nede fra en eng som strakte seg bort til Teatergt. og Pilestredet. Den hvite gavlen vi ser til høyre på bildet tilhørte naboeiendommen hvor nå Aftenposten har sine lokaler.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *