Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Høylandet hornmusikklag, Namdalen

Hylandet_Hornmusikklag-Namdalen
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: Per Børstad, Carl Kjeglum, Johan I. Brøndbo, dirigent J. 0. Skarland, Kåre Tyldum, Odd Hammer, Alex Brøndbo.
Annen rekke fra venstre: Nils Østby, Karstein Okstad, Atle Grongstad, Ivar Børstad, Ola Grongstad, Myrmo, Elias Mevassvik.
Tredje rekke fra venstre: Magne Grongstad, Anders B. Tyldum, Andreas Kjeglum, Kåre Sandnes, Ole J. Brandbo.

Høylandet Hornmusikklag, Namdalen ble stiftet i november 1883. De første instrumentene ble kjøpt direkte fra Tyskland av Erntz Reinhardt Wogt i Saxen.

Besetningen var sekstett, og medlemmene var: Oluf S. Hammer, Ole O. Skarland, Salomon J. Okstad, Anders J. Almås, Nils E. Okstad og Knut E. Okstad.

Lagets første øvelse ble holdt på gården Okstadmoen, hos Salomon J. Okstad.

Det første musikknummeret laget spilte var «Amen».

Hornmusikkens drivende kraft var Salomon J. Okstad. Han virket ikke bare som musiker på Høylandet, men lærte også opp flere musikklag i andre bygder i Namdalen. Han var aktiv hornmusiker i over 40 år.

Korpset har nå 19 aktive medlemmer og formann er: Andreas J. Kjøglum.

Dirigent: J. O. Skarland.

Som øvelseslokale nyttes Høylandet Samfundshus.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.