Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Hurdal Musikklag, Hurdal

Hurdal_Musikklag-Hurdal
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: Tordis Almli, T. Renning, R. Rønning, G. Knai, Å. Melbye og T. Lundbye.
Annen rekke fra venstre: J. Renning, O. Bråthen, R. Grdterud, A. Renning, L. Gråterud, E. Renning og O. Gråterud.
Tredje rekke fra venstre: Fr. Lundbye, G. Rognstad, V. Melbye, G. Holtet og Å. Hagen.
Bj. Tømte og L. Haug var fraværende da bildet ble tatt.

Hurdal Musikklag, Hurdal ble stiftet i 1899, vesentlig på initiativ av L. Th. Bjercke.

Bjercke ble da også lagets første formann. De øvrige styremedlemmer var: Anne Bruun, Chr. Bruun, Harald Garsjø, Joh. Gulbrandsen, Edv. Knaiengen, Oskar Lundby, Hans Ruud og Olaf Søberg.

Hurdal Musikklag øvde i tiden 1899-1904 i L. Th. Bjerckes bolig. Fra 1905-24 i Hurdal Komm.lokale. Siden 1925 har laget hatt sine øvelser i forsamlingslokalet Dalheim, hvor musikklaget er hovedaksj onær.

Fra 1899-1904 virket L. Th. Bjercke som dirigent. En tid etter 1905 fungerte B. Enger. Fra 1924 og utover hadde Hans Nielsen Johnsrud ledelsen av laget. For øvrig måtte styrets formann fungere som dirigent. Disse kan nevnes, Kristian Lundby og G. Knai. Siden 1930 har Arthur Rønning vært dirigent. I Bjerckes tid var Hurdal Musikklag medlem av Akershus Musikkforbund. Siden 1949/50 av Rome-rikes Musikklag. Som andre korps, kan Hurdal Musikklag i sine årsmeldinger fortelle om både framgang og tilbakegang, alt ettersom interessen blant medlemmene har vekslet. Etter beste evne har man forsøkt å skaffe til veie førsteklasses instrumenter og et godt utvalg i noter. Laget fikk sine første uniformer i 1903. 1952 ble disse skiftet ut.

Hurdal Musikklag har hatt utallige opptredener og engasjementer. 1949 fylte laget 50 år, og i denne forbindelse ble det, foruten konsert av selve korpset, gitt en konsert der kun medlemmer, som for lengst har sluttet som aktive, medvirket. Ellers er laget opptatt hver 1. og 17. mai med spilling i bygda. Som avslutning på sommersesongen, pleier laget å ta en tur med «Skibladner» på Mjøsa.

Det nåværende styret består av: Torstein Lundbye, formann, John Rønning, Gustav Knai, Helge Gråterud, Alf Solberg og Ove Hagen.

20 musikere er nå medlemmer av Hurdal Musikklag, derav en kvinne. Øvelsesstedet er fortsatt Dalheim.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *