Kilde
Oslo Bymuseum
Fra dets samlinger
Hefte X

Huseiertomten på Stortingsplassen

huseiertomten_fra_stortingsplassen_x_side_58.jpg
Bildet over disse linjer viser vestre side av utsikten fra Stortingsplassen. Gården på hjørnet av Carl Johans gate er nr. 27 hvor en kringle over døren markerer at baker Bordoe hadde sin forretning. I den to-etasjes bygningen til venstre litt lenger inn i bildet har ”Nordstjernen” hatt sine lokaler helt siden apoteket ble opprettet. 1867 lot riktignok den daverende apoteker H. H. Hvoslef bygge på en tredje etasje men dette endret ikke husets utseende nevneværdig.

Over et gjerde til høyre for apoteket strekker seg et langt, svart mansardtak som hørte til hovedbygningen på Marselienborg. Eier av denne løkken var fra 1818 til sin død i 1842 generalkonsul Andreas Grüning. Samme år han døde begynte man å opparbeide den nåverende Stortingsgaten som kom til å skjære løkken over i to, og Grünings enke solgte da den nordre delen til Carl Johans gatens huseiere. Disse ønsket nemlig å unngå gjenboere foran sine vinduer, og la derfor arealet ut til en privat park som naturlig nok kom til å hete Huseiertomten. Mot slutten av 1850-årene ble den overlatt til Staten mot at det ikke skulle bygges der uten med samtykke av huseierne på Carl Johan, og etter at Stortingsbygningen var oppført fikk parken offisielt navn av Eidsvolls plass.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *