Internt referansenummer: 28.04.09 – A
Kilde:
GAMMAL GRUNN Folkeminne frå Land
NORSK FOLKEMINNE BAND I
Av: Ragnvald Mo
NOREGS BOKLAG 1976
Klikk her for å lese føreordet

 

Husmannskontrakt (Pladsen Søre Brænden)

Underskrevne Hovel Syversen, Harald Arnesen, Harald Olsen alle fra Nørstelien tilstaar og herved offentliggjør at have antaget Enkemanden Syver Arnesen Branden med ventende Hustru, og overladt dem Pladsen Søre Brænden med de samme Indhegninger som før haver tilhørt Pladsen.

1 For ovenevnte Plads Branden skal han aarlig svare:

12 Mælinger Slaat samt at skjare 6 Maal – seks.
Høstarbeide og Vaararbeide 6 Dage.
Samt i Penge 2 Sp-er – To Speciedaler.

2 Dette Arbeide tilligemed de kontante 2 To Speciedaler skal arlegges til eierne af Gaarden Nørstelien saaledes:

a Til Hovel Syversen at slaa 6 Mælinger, at skjære 1 Maal.
Vaararbeide 3 Dage. Høstarbeide 3 Dage. I penger 3, 8. – tre Ort otte Skilling som ærlegges til hvart Aars 14de April.

b Til Harald Arnesen at slaa 2 Mælinger at skjare 3 Maal.
Samt i Penger 3,, 8, som erlegges til ovennevnte Tid.

c Til Harald Olsen at slaa 4 Mælinger at skjære 2 Maal – to. Samt i Penger 3„ 8, likeledes skal vare udgivet til hvart Aars 14de April hvilke er beregnet til den Aarlige Afgift af Pladsen Brænden.

3 At den Foring som samlet paa Pladsen skal forødes paa Pladsen og den samlede Jørsel skal forbruges, og ingen af delene bortkjøres.

4 Naar bemeldte Husmand med ventende Hustru holder sig denne Forening efterrettelig i alle dele, samt forholder sig Tro og væl i Ord og gjerning saa skal de beholde Pladsen for begge Deres Levetid.

5 Notabena, Høysel og Havning til de Chreaturene som fores paa Pladsen benyttes som saa som til Bygningsfang efter Udvisning, til Brænde af Top og fortørrede Trær. Løvning bør ikke foretages i vor Skov og ikke Rissing andensteds en i Sameien, undtagen ubetydelige i Marts eller April Maaned.

6 Skal have Frihed til at Løve omtrent 4 a 6 Hundrede kjærver Løv i Haugali Udmark.

7 Naar de ved Døden afgaar nyder Deres Arvinger Erstatning for det paa Pladsen omtrent Arbeide enten ved mindlig eller efter uvillige Mænds Skjøn og saaledes som Loven i alle Dele ville tilstaa.

Nørstelien den l5 – September 1848

Harald O. Nørstelien
Hovel S. Nørstelien
Harald A. Nørstelien

Som overværende Vidner
Ole Arnesen Løkken
med holdt Pen
Jens Arnesen Rognholdt

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *