Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Husnes Musikklag, Husnes

Husnes_Musikklag-Husnes
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: Magne Steinsland, Inge Voster, Bjarne Koldestad, Rangv. Bjelland, dir., Levald Rørvik, Erling Rossland.
Annen rekke fra venstre: Bernhard Berntsen, Magne Ivarsøy, Knut Grøntel, Johs. Røssland, Harald Knutsen, Håkon Skogseth, Torleif Handeland, Kjell Heimvik, Sigvald Larsen.
Tredje rekke fra venstre: Einar Hauge, Ottar Rørvik, Leif Handeland, Sigurd Haktorson. Bakerst: Hallstein Grønstøl, Øyvind Hope.

Tanken om å danne et musikklag på Husnes oppsto i ein dameklubb. Husnes hadde for ein liten mannsalder sidan eit musikklag som for lengst var gått i oppløysing. Insrumenta var spreidd for alle vindar, og det var ikkje så lett å starta eit lag heilt frå grunnen av. Det synte seg likevel at Husnes hadde mange musikkelskarar som gav med rund hand både pengar og seinare gåvor, så laget fekk ein god start. Musikklagets første formann var Sigurd Haktorson, og i styret elles var desse med: Erling Røssland, Knut Grønstøl, Kjell Heimvik og dirigenten Ragnv. Bjelland.

Laget har sin faste øvelseskveld kvar veke, og øvingane vert haldne i ungdomshuset «Friheim». Det er ikkje alltid så lett å driva eit musikklag på landsbygda. Arbeidet krev dagen og kvelden med, så det er ofte skulking frå øvingane. Laget har no sine eigne lover, og etter kvart vil eit og anna retta på seg.

Laget har hatt mange tilstelningar både inn- og utabygds, men alle pengane har gått med til nye og gode instrument, og uniformar har laget enno ikkje rådd med.

Laget har no 21 aktive medlemar.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.