Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Hvittingfoss Ungdomskorps, Hvittingfoss

Hvittingfoss_Ungdomskorps-Hvittingfoss
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: J. Steen, B. Grønvold, A. Hågensen, D. Grønvold (dir.), A. Bjørnholdt, F. Nilsen, S. Skinnes.
Annen rekke fra venstre: E. Henriksen, K. Skinnes, H. D. Hansen, T. Hval, R. Grønvold, L. Johansen, L. Evju.
Tredje rekke fra venstre: D. Hansen, T. Solberg, F. Evju, S. Syvertsen, M. Moen.
Fjerde rekke fra venstre: A. Foss, M. Sørensen, D. Tekn, K. Berg, J. Hvcil, A. Nordby,
D. Bjerknes, H. Rinde.

Hvittingfoss Ungdomskorps ble stiftet 19. desember 1948, med 34 medlemmer. Olai Grønvold ble da valgt til formann, Sverre Grønvold, Thor Waal og Sverre Dahl var medlemmer av styret. Korpset hadde sin første øvelse i ungdomslokalet «Hallen», Hvittingfoss, under ledelse av Olai Grønvold som har vært dirigent for korpset hele tiden. Det så ikke særlig lyst ut for korpset på denne første øvelsen. Korpset hadde lånt noen gamle, til dels dårlige instrumenter. De fleste av medlemmene hadde aldri spilt tidligere og kunne heller ikke lese noter.

Ungdomskorpset hadde mange og store oppgaver å løk, blant annet satte en seg det mål at alle skulle ha nye instrumenter og uniformer. Dette var ikke lett å greie, men medlemmene hadde interesse, og gikk fullt inn for oppgaven. De holdt fester for å få inn så mye penger som mulig, og ble møtt med velvilje overalt. Innbyggerne her holder svært av korpset og støtter godt opp om det. Gleden var stor da korpset 1. mai 1950 marsjerte gjennom Hvittingfoss i sine nye uniformer, og med nye instrumenter.

Når en tenker tilbake på starten, må en si det har vært en veldig framgang.

Videre kan nevnes at korpset fra 1. januar 1954 får benytte Vittingfoss Bruks nye spisesal til øvelser, vanligvis 2-3 ganger i uken.

Hoff Hornmusikk, Eidsfoss Hornmusikk og Hvittingfoss Ungdomskorps er blitt enige om å feire sangen og musikkens dag sammen, en gang på hvert sted. Alle 3 korpsene er meget fornøyd med ordningen og håper det gode kameratskap vil fortsette.

I de siste årene har korpset deltatt i de stevnene som blir arrangert av Vestfold- og Buskerud krets av gutte- og amatørmusikkorps. Siste år i Sandefjord.

Korpset har nå 30 medlemmer. Nåværende styre er: Finn Nilsen, formann, Einar Henriksen og John Hvål. Dirigenten deltar i alle styremøter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *