Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Jaren Hornmusikkforening, Jaren

Jaren_Hornmusikkforening-Jaren
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: E. Skjervum, R. Prentben, P. Sandbekk, R. Forsbeim, M. Skjervum, L. Støen, K. Seierstein, A. Gjerdingen, J. Dyrud.
Annen rekke fra venstre: R. Framstad, L. Dyrud, A. Risenfald, P. Dyrud, Ø. Bredeg, K. Dyrud, E. Framstad, O. Vinger, H. Heggen, E. Femstad.
Tredje rekke fra venstre: R. Haugsbakken, K. Tingelstad, A. Dyrud, M. Bekkelund, A. Bergli, L. Larsen, I. Seierstein, H. Hdkonsen og E. Dyrud.

Vinteren 1936 ble det innkalt til et møte hos K. Bergli, for å drøfte dannelsen av en musikkforening på Jaren. Det viste seg å være stor interesse for dette, og det ble nedsatt en komite, på tre medlemmer, til å ordne det nødvendige for starten. Det ble opptatt et lån i Gran Sparebank. Etter opplysning av J. Fos-sum, var det et korps som var oppløst i Østre Jevnaker, og korpsets instrumenter var til salgs. Det var J. Fossum og K. Bergli som var de mest aktive, og takket være dem kunne det, den 10. mars 1936, innkalles til nytt møte hos Bergli. Her ble foreningen stiftet, og fikk navnet: Jaren Hornmusikkforening.

Det første styret var: H. Bergli, formann, E. Dyrud, J. Fossum, S. Nilsen og O. Borgli. Formenn i årene fra 1937 til 1951 har vært: E. Dyrud, L. Larsen, M. Skjervum og L. Støen. Nåværende styre er: M. Skjervum, formann, P. Dyrud, E. Dyrud, L. Larsen og O. Vinger.

Dirigenter har vært: K. Rogne og K. Amodt. De første øvelsene ble holdt hjemme hos medlemmene, siden ble øvelsene holdt i Folkets Hus, inntil foreningen fikk sitt eget lokale i 1946. Foreningen hadde ved starten 16 medlemmer, og interessen har i alle år vært meget god. Foreningen har nå 27 medlemmer, og rekrutteringen er bra.

Instrumentene består av: 6 B-kornetter, 4 B-tenorer, 3 tubaer, 2 Ess-kornetter, 2 B-klarinetter, 3 trommer og 5 althorn. I tillegg har foreningen 10 instrumenter til bruk for elever. Foreningen har sitt eget banner, som ble avslørt 17. mai 1953. Foreningen fikk sine første uniformer våren 1938. I 1953 kjøpte foreningen nye uniformer.

Jaren Hornmusikkforening’s største aktivum er at den eier sitt eget hus. Vinteren 1945 ble det nedsatt en komite på 4 medlemmer for å arbeide med dette tiltaket. Våren 1946 ble det kjøpt et mål jord til tomt og materialer. Takket være medlemmenes innsats kunne foreningen, den 1. oktober s. å., holde sin første øvelse i eget hus. Alt arbeide, som graving, støpning og oppførelse av huset ble utført av medlemmene som dugnadsarbeid. Husets navn er: «Tone-vell».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.