Kilde:
JÆRSK HUMOR
Av Theodor Dahl
I utvalg ved Knut Stahl
Stabenfeldt Forlag
Stavanger 1970

Jau det jekk sollest at…

I gamle dager representerte agent Kielland i Stavanger engelske Lloyd —
når det gikk britiske skip til på Jæren. Det var strandet et fartøy på
Sør-Jæren. Og den høye herre Kielland kom til åstedet for å oppta
rapport, og motta bekreftelse på at alt var i orden. De fire-fem
bøndene som hadde hatt med skuten å gjøre, var i lag med Kielland ved
sjøen. Kielland hadde nedtegnet beretningen og skulde motta mennenes
bekreftelse på at alt var forløpet riktig. Da kom der litt uro i
flokken. Kielland spurte om der var noe i vegen. Den eldste av karene
steg fram og sa:

«Ja dæ va dæ at då me kom ombord fant me en store sprokkjen hollandske ost.»
«Ja – hva da?» sa Kielland.
«Jau det jekk sollest at me kom te smaga på osten noge.»
«Ja, det har mindre å si.»
«Ja det kjeme nå an på dæ!»
«Hvordan det da?»

Mannen tagde et gran. Så sa han:

«Jau, det jekk nemmeligen sollest te at me kom te smaga osten heilt opp.»

På noen finere måte kunde det vel ikke sies.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *