Kilde:
Kvernfjellet
Av Ingeniør P.O. Rolseth
Selbu og Tydals historielag
Oslo 1947

Jens P. Lien,

født 13. desember 1843.

Jens P. Lien, født 13. desember 1843. Jens har arbeidet i fjellet i 45 år og sluttet i 1914. Han har arbeidet i bruddet Hopkant og har vært både stiger og formann for styret i samme. Forhandlingsboka for møtene av eierne er i behold og i flere år ført av Jens, som ses både å ha ført en vakker håndskrift og kunnet forme de i boka innførte forhandlinger. Boka begynner i 1864 og slutter 1907.

Om sine erindringer fra kvernarbeidet forteller han:

Vi var som regel heime hver 14. dag og skiftet tøy. I mellomtiden kunne det bli bare så som så med vask av ansikt og hender med mange.

Jeg har kjørt kvern med okse helt inn til byen. Da vi kjørte gjennom byen, ville alle sitte på, for det å få skyss med okse var nok ikke dagligdags der nede. Vi leide oss ikke annet nattelosji enn at vi lå inne på staklen i fôrbåsen.

Jeg minnes og en mann fra en Lienplass som dro kvern heim fra fjellet på kjelke. Kverna han dro var nå ikke så stor, men det viser hvordan folk måtte streve for å berge seg.

Sengestedene i fjellstuggu hadde navn. Sengestedet ved siden av døren kaltes hunden. Å hunde kaltes det å lukke opp døra for å slippe røyken ut av stua. Røyken kunne være slem før ovnen kom i bruk, og de brukte grue midt på golvet. Den som lå i sengen ved døra, fikk meste trekken og frøs mest — derav navnet hund. Tverrbenkrommet — ett eller to etter stuenes størrelse — var ved østre vegg, og dette sengested var før ovnen kom i bruk ansett for å være det beste. Tverrbenkmannen delte ut kjøttet av det felles kokte kjøtt. Dessuten var det øvre og nedre rårom og vassbottrommet. Vassbøtta hang på en knagg attmed døra, og mannen som lå der, måtte rekke vann til den som ville ha, da det var for trangt til å ferdes mye inni stua.

Stuene sto som regel med sin lengderetning i øst-vest, for øvrig plasert slik at vinden kunne feie snøen vekk fra utgaugsdøra. Til noen stuer som var galt plasert, måtte de om vinteren grave en tunnel inn til døra.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *