Internt referansenummer: 12.02.2011 – A
Kilde:
Ordførerne i Ålesund 1838-1948
Sunnmørspostens trykkeri 1957
Klikk her for å lese forordet
Klikk her for å komme til Sunnmørsposten


Jens Thuesen

(Ordførerne i Ålesund)

Jens_Thuesen

Fotograf/Maler/Illustratør ukjent.

Jens Thuesen, født 11. september 1824 i Kristiania, sønn av stadsmusikus Peder Thuesen og Petronelle Arntzen.

J. Thuesen ble student 1843 og tok i 1848 juridisk embetseksamen. Samme året ble han tilsatt smn fullmektig hos amtmannen i Romsdal, der han også en tid var konstituert i embetet. I 1859 fikk han autorisasjon som under-rettssakfører i Ålesund og var også leilighetsvis konstituert byfoged. Han deltok mye i det kommunale styre og stell, var blant dem som ga støtet til at tanken om å opprette Latinskolen kom fram til handling og var formann i Selskabet for Aalesunds Byes Vel. Men særlig var han en ildsjel når det gjaldt å gjøre Ålesunds andel i fiskerinæringen kjendt. Han var den bærende kraft med å få i stand og å avvikle Fiskeriutstillingen i Ålesund 1864 — den første i sitt slag i landet — og han ga også ut en beretning om utstillingen. Beretningen inneholder også annet av interesse om Ålesund på den tiden, så en kan karakterisere den som en byhistorie. Han var formannskapsvalgt utsending fra Ålesund til den internasjonale fiskeriutstilling i Bergen 1865, der han holdt foredrag om «Våre fiskeriforhold og de spørsmål som venter på sin løsning til fremme av denne viktige bedrift.» Som punkt 2 nevnte han her opprettelsen av et selskap til fiskerienes fremme.

I 1867 ble J. Thuesen utnevnt til politimester i Larvik. Også i denne by ble han maget nyttet i offentlige gjøremål og representerte bl. a. Larvik og Sandefjord på Stortinget 1880-1881. I 1897 ble han sorenskriver i Midthordland. Han døde under en tingreise 4. juli 1893.

Gift 1850 med Kristine Margrethe Synnestvedt, født 1818, død 1893 i Bergen, datter av krigskommissær Hans Jørgen Reutz Synnestvedt og Marie Astrup.

Ordfører 1865-1867.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *