Internt referansenummer: 14.05.10 – A
Kilde:
Brevet hjem
En samling brev fra norske utvandrere
Samlet og redigert av Per Jevne
(Klikk her for å lese Forordet som er skrevet i boken Brevet hjem)
COPYRIGHT 1975
BY ADRESSEAVISEN A/S
Adresseavisens forlag 1975
ISBN 82-7164-001-1
Klikk her for å gå til Adresseavisens nettutgave


Jenter maa vi snart faa sjipet inn

Blant utvandrede nordmenn kunne det nok ofte være vanskelig å skaffe seg en dugelig kone i det nye landet, noe Daniel Anderson fra Melhus beretter om i dette brevet. Blir det ikke snart en bedring må vi skipe inn jenter, skriver han fra Kanada i 1911. Men han ble gift, 39 år gammel, og bruden var 19. De var lykkelige til å begynne med og fikk tre barn, men ekteskapet gikk i stykker etter 10 år. En ung mor med små barn hjemme mens mannen arbeidet på veianlegg og ofte var lenge borte fra hjemmet, så det var vel ikke annet å vente. Daniel var i alle år sterkt plaget av hjemlengsel. Og siste gang innsenderen av dette brevet besøkte Daniel i 1949 sto han på perrongen og strigråt som et barn da hun reiste hjem. En strøm av tårer, som røpet et langt livs hjemlengsel. Daniel Anderson døde i 1963, 69 år gammel.

H_Anderson

H. Anderson Rimulsøien og broren Daniel fra Melhus. Barna er Myra og Ernie (på armen).
Fotograf ukjent.

Tyroll
den 19-2-11.

Kjære syster med familie.

Skal nu til at bygge hus paa mit eget Homsted, men det har vært for koldt til at gjøre noget med det endu. Vi har havt lige ned til 69 grader det koldes jeg har oplevet endnu og dertil 2 1/2 fot sne og vind saa vi har noget af en vinter op her skal du tro. Og brødrene H og D Anderson fik sine næser frøset. Wi har i hele vinter kjørt tømmer til os for vi har en sagmølle tæt ved os her. Vi har nesten 200 stokker opsaget til fjæler saa vi har til bygningsmaterialer ogsaa.

Maa ogsaa fortelle dig at jeg har lært at tale Engelsk ganske bra saa jeg snart kan gaa hvor jeg vil, men den første tid var meget haard for mig. Jeg kan ogsaa læse engelsk lidt nu. Her tales og skrives kun engelsk saa man er nødsaget til at lære om man ikke har hodet under fødderne. Liker saa gjerne at høre og vide alt som hender der hjemme, men naar de skriver saa er det kun det gamle.

Tommy siger at jeg skal lyve dig saa ful jeg kan, men saa ved du at jeg aldrig bruker at lyve. For løgn fortjener Helvede og det er noget som jeg er ræd for. Vel! Synes som jeg ikke har meget at sige heller saa løgn er snart nødvendig for at opfylde papiret. Vi faar se hvad vi gjør. Noget extraordinæret har jeg sandelig ikke at fortelle andet end det er en god del digre kjæringer op her som snart faar sine bedste dag i seng men jeg er ganske glad over at jeg ikke har nogen af dem for det er altfor langt efter jormor.

Her er nesten bare ungkarer, saa jenter er noget vi snart har til at sjipe ind om man ikke skal leve hele sit liv uden den velsignede ægtestanden, men snart har vi sommeren igjen og da faar man gaa ud for at se seg om efter dem. Nu naar du skriver saa maa du give mig adressen paa en riktig fin jente saa jeg faar forsøge min lykke gjennem brev, det synes som naar dem ser personen at dem har seet nok. Jeg har nesten trod om meg self at jeg var den fineste gut hadde i Norge og i Canada. Det er vel nok av dette nu. Forglemte at sige at vi er lige store gaardbrugere vi nu som dem der hjemme er, saa kanskje det vil hjelpe lidt ogsaa. Vaares gaar maaler 1/2 mil i firkant, saa ikke er det mange som har saa store gaarer der hjemme. Men jeg maa sige til deg, at det tager 13 halve mile til at udgjøre en Norsk mil, men det er noget du aldrig maa sige til jenterne forstaar du. Og det er spørgsmaal om Hester og kjør, saa sig at Henry har 6 Hester og 9 koer saa det er god anledning for at laane om jeg behøver.

Tilslut en kjærlig hilsen til dig, Johan og børnene fra din

broder D. Anderson
Tyroll P.O. Alta Canada.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *