Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Jern- og Metalls Musikkorps, Kongsberg

Jern-og_Metalls_Musikkorps-Kongsberg
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: Harry Steingrimsen, Petter Syvertsen, Rolf Wadd dir., Angen Steingrimsen, Magnus Edvardsen.
Annen rekke fra venstre: Aage Gundersen, Arvid Tandberg, Arne Haugen, Arne Foss, Odd Sønstebø, Arne Laugerud, Halvdan Nilsen, Thorbjørn Kjerstad.
Tredje rekke fra venstre: Arne Sandengen, Ragnar Syvertsen, Johan Brekke, Arild Moen, Rolf Sundt, Rolf Kongsgård, Knut Andersen, Karl Pettersen.

Jern- og Metalls Musikkorps, Kongsberg ble stiftet etter initiativ av Anders Saugerud. Han mente fagforeningen var så stor at det måtte kunne la seg gjøre å danne et orkester blant medlemmene. Den 3. desember 1930 ble korpset startet med 11 medlemmer. Korpsets første styre var: Anders Saugerud, form., Magnus Myhra, Nicolai Wulsberg.

Fagforeningen bevilget penger til kjøp av instrumenter. En del instrumenter ble også lånt av det oppløste Samorganisasjons-orkester.

Korpsets første dirigent var Harald Bakkelid, inntil 1938, da han flyttet fra byen.

Øvelsene ble holdt i Kongsberg Arbeidersamfund til 1940, da korpset innstilte sin virksomhet. I 1946 tok Arne Tandberg opp arbeidet med å få samlet korpsets medlemmer og instrumenter. En del av medlemmene følte seg for gamle til å begynne igjen, og en del var i militærtjeneste, men korpset kom i gang med 12 medlemmer, og med Kristian Sten Hansen som dirigent.

Korpset er medlem av Telemark Krets, og har deltatt i to kretsstevner.

I 1952 skaffet korpset seg uniformer, som ble tatt i bruk 1. mai 1952.

Korpset spiller 1. og 17. mai, Sangens- og Musikkens Dag og ved andre forskjellige tilstellinger året rundt. Øvelseslokale er i Våpenfabrikkens spisesal.

Foruten Bakkelid og K. Sten Hansen har følgende vært dirigenter for korpset: Arnfind Nysether og Thoralf Mosebekk Den nåværende dirigent er Rolf Wadd.

Korpset har 24 medlemmer, og styret består av: Karl Pettersen, form., Arild Moen, Arne Laugerud og Arvid Tandberg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *