Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Jernbanens Musikkorps, Drammen

Jernbanens_Musikkorps-Drammen
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: Asbjørn aket, Ottar Olaussen, Terje Jørgensen, Hans Sjønnegaard, Thore H. Nilsen, dirigent Øyvind Hanssen, Olav Helgerud, Peder Aastorp, Thorleif N. Strøm, Olav Bøhn, Birger Nielsen.
Annen rekke fra venstre: Roald Eggum, Helge Eliassen, Kjell Langerød, Odd Olsen, Thorolf B. Strøm, Thorleif Wangen, Alf Tveten, Viggo Hennum, Øivind Andersen, Rolf B. Hansen, Roar Schøne, Ivar O. Nordli.
Tredje rekke fra venstre: Olaf Holm Hansen, Rolf Hansen, Eugen Barvin, Thor Kristoffersen, Einar Fortun, Finn Flater, Arne Gulbrandsen, Erling Liodden, Ole Thomasrud, Bjarne Lindseth, Trygve Johannessen, Thorstein Hannevold. Erling Kristiansen, Arne Evensen, Gunnar Sonju, Svein Eliassen, Helge Evensen.
Inge Andreassen var ikke til stede ved fotograferingen.

Arbeiderne ved Jernbaneverkstedet i Drammen tok, den 21. juli 1921, initiativet til å stifte sitt eget musikkorps til hygge for sin organisasjon — «Vestbanens Verkstedarbeiderforening».

Et av medlemmene, den kjente musiker og dirigent Hans Arnesen, fikk i oppdrag å ta ut mannskap. Av de interesserte tok han ut atten mann. Han hadde selv ikke anledning til å ta seg av instruksjonen, men anbefalte den Østerriske walthornist og dirigent Andreas Bonifert, som den gang bodde i Drammen. Han ble korpsets første instruktør og dirigent. Boniferts oppgave ble ikke lett. Alle var nybegynnere, men allerede 1. mai 1922 spilte korpset i demonstra-sjonstoget.

Korpsets eldste medlemmer forteller ofte med et smil pussige episoder og minner fra den første tid.

Maskinarbeideren Thorleif Nilsen ble korpsets første formann, og kjelesmeden Erling Syvertsen den første kasserer. Den eneste av stifterne som fremdeles er aktiv er korpsets utmerkete bassist Hans Sjønnegaard.

Bonifert var dirigent til 1. oktober 1927, da overtok tok Hans Arnesen taktstokken. Vår nåværende dirigent Øivind Hanssen har ledet korpset fra 11. juni 1936. Alle tre instruktører har, hver på sin måte, nedlagt et verdifullt arbeide, og korpset er dem stor takk skyldig.

Korpset har øvelse en gang i uken hele året rundt, og holder konserter sommer som vinter.

Det er i den heldige stilling å ha et førsteklasses øvelseslokale i den nye velferdsbygningen på Sundland Jernbaneverksted. Interessen og frammøtet har alltid vært utmerket — kameratskapet likeså. Foruten å være medlem av Vestfold og Buskerud krets av gutte- og amatørkorps, har korpset stått tilsluttet Norsk Jernbanemusikkforbund siden dette ble stiftet 3. november 1950.

Fra en sped begynnelse har korpset vært i stadig utvikling og vekst, og har nå, med elever og aktive, 40 medlemmer.

Korpsets nåværende styre består av: Ottar Olaussen, Thorleif Wangen, Alf Tveten, Roald Eggum og Einar Fortun, med førstnevnte som formann.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *