Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Jernbanens Musikkorps, Narvik

Jernbanens_Musikkorps-Narvik
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: K. Ingebrigtsen, A. Schille, J. Anes, A. Berg, H. Hell, Fy. Eliassen, A. Perander, H. Hartmann, N. Myhr-Hansen, E. Seloter, dirigent Erling Pettersen, O. Kåringen, B. Gartner, O. Hvalryg, A. Kristensen, Th. Johansen, formann, O. Pedersen,
E. Baardsen, O. Forshaug, A. Havås, visedir.
Annen rekke fra venstre: K. Edvardsen, K. Johnsen, E. Arntsen, R. Claussen, Th. Krane,
Sch. Olsen, B. E. Ingebrigtsen, K. Livbom, nestform., L. Hell, L. A. Moen, sekretær, Sv. Sivertsen, H. Pettersen
.

Jernbanens Musikkorps, Narvik ble stiftet ved årsskiftet 1906-07, etter initiativ av lokfyrbøter Sevald Kristiansen, Narvik. Instrumenter ble skaffet ved at medlemmene tegnet seg for et beløp, som senere ble trukket i deres lønninger. Korpsets første navn var «Ofotbanens Hornmusikk» og det hadde 10 medlemmer.

De første øvelsene ble holdt i jernbaneverkstedets fyrrom, under ledelse av S. Kristiansen.

Siden har korpsets dirigenter vært: Edv. Dahl, J. Edvardsen, Beverfjord, og Jørgen Hvalryg, som var korpsets dirigent fra 1932 til 1954. Under hans fravær, i kortere perioder, ble korpset dirigert av Thormod Dybvik, Ola Olsaker og G. Rørvik. Korpsets nåværende dirigent er Erling Pettersen.

Den første tiden deltok korpset ved 1. og 17. mai-feiringene i Narvik, og ellers ved andre tilstellinger. Fra 1917 til 1927 hadde korpset en svak periode, men etter denne tid kommer det atter fart i arbeidet, og da Nord-Norges Musikkforbund ble stiftet i 1933, sluttet korpset seg til dette, og har deltatt ved de Nord-Norske musikkstevner i Harstad 1933, Tromsø 1934, Narvik 1935 og Svolvær 1936. Dessuten deltok korpset ved landsstevnet i Oslo 1938.

I årene 1940-45 var korpsets virksomhet innstilt. Etter frigjøringa har korpset hatt god fram-gang, har nå 34 medlemmer og har deltatt ved følgende Nord-Norske musikkstevner: Narvik 1947, Tromsø 1950, Sortland 1952 og Bodø 1954. I 1953 deltok korpset ved Jernbanemusikkstevnet i Trondheim

Ved Narvik bys 50-års jubileum opptrådte korpset i uniformer fra 1900-årene, et populært innslag i det historiske opptoget. Korpset assisterte ved mottakelsen av rattet fra jageren «Warspite», som deltok i kampene ved Narvik 1940. Det medvirket og ved jernbanens 100-års jubileum i 1954. Korpset bruker samme sort uniformer som jernbanens øvrige musikkorps i Norge. På venstre erme bærer medlemmene et vingehjul, i sølv eller gull, etter henholdsvis 5 og 10 års medlemsskap.

Korpsets nåværende styre er: Thorstein Johansen, form., Leif A. Moen, John Anes, Arrnann Havås og Arne Kristensen.

Øvelseslokale er i jernbanens gamle snekkerverksted.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *