Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Jernbanens Musikkorps, Oslo

Jernbanens_Musikkorps-Oslo
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: F. Larsen form., Ørbekk, R. Andersen, Fr. Solsrud, K. J. Barreng dir., H. Martinsen, K. Knutten, K. Guldberg, E. Kjelbrott.
Annen rekke fra venstre: K. Warud, F. Lange, Sv. Kjelbrott, R. Bengtsen, Sv. Asper, Mørk, B. Otterbaug, A. Oby.
Tredje rekke fra venstre: Tr. Larsen, Hagen, Trosvik, H. Karlsen, A. Johansen.
Fjerde rekke fra venstre: A. Korsmo, E. Andersen, Chr. Sten-berg, Kirkevold, Berger, H. Warud, K. Danielsen, F. Grønli, Sv. Meyer.
Fraværende: S. Johannesen, Sv. Bakke, P. Lundberg, Caspersen, K. Kristiansen, E. Johansen, F. E. Andersson.

Jernbanens Musikkorps, Oslo ble stiftet 2. februar 1938 med 18 medlemmer. Som korpsets første formann ble valt Halvard Tåle-sen, med disse som styremedlemmer og arbeidsutvalg: S. B. Hansen, Joh. Kristiansen, Ragnv. Arnesen, Einar Johansen, G. Hultmann, H. Styren, L. Berg, H. Bjørklund og L. Sandberg. Korpset hadde sine øvelser i verkstedets spisesal, Bispegaten. Lokalet var ikke bra. Korpsets medlemmer måtte stå rundt et bord og spille, med notebladene liggende på bordet. Etter en tid fikk korpset øvelseslokale i Jernbanens forenings lokaler i Oslo Ø. Dette ble en betydelig forbedring, men etter hvert som korpset vokste seg større ble også dette lokalet for lite.

Korpsets første dirigent ble Osc. Norum. Han var utdannet militærmusiker og var en meget god kornettist. Han var jernbanemann av yrke. Norum var dirigent fra starten og fram til 1946. Fra 1946 hadde korpset kantor Øivind Hansen, Drammen, som dirigent, til han i 1949 ble avløst av musikkløytnant K. J. Barren, som fortsatt er korpsets dirigent.

De første instrumentene ble skaffet til veie gjennom lån i Jernbanepersonalets interessekontor, og med korpsets medlemmer som personlige garantister. Den samme framgangsmåten er også nyttet ved fornyelse og forøkelse av besetningen. Korpset får gjennom Norsk Jernbane Musikk Forbund kjøpt uniformer av jernbanen, men medlemmene betaler disse selv. Regnfrakker til medlemmene er også skaffet.

Korpset har flere ganger spilt i kringkastingen, har fast spilling 1. og 17. mai, foruten spilling for organisasjonene innen jernbanen. Videre har det spilt ved åpningen av elektrisk drift ved flere av våre baner, og ved avdukingen av minnetavlen på Oslo Ø. i forbindelse med jernbanens 100-års jubileum 1. september 1954.

Korpsets nåværende formann, som ble valt i 1949, er: Finn Larssen, Oslo, med disse som styremedlemmer: H. Warud, Arve Johannesen, F. E. Anderson, E. Kjelbrot, R. Andersen, G. Hultman, H. Bjørk-lund og Einar K. Johansen.

Korpset har nå 54 aktive og 24 passive medlemmer, og har sitt øvelseslokale i Velferdsrummet Godshuset, Tomtebrygga, Oslo.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *