Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Jevnaker Musikkforening, Jevnaker

Jevnaker_Musikkforening-Jevnaker
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: Lorntz Larsen, Arnfinn Andersen, Tor Brørby, Louis Brørby, Reidar Hammerstad (dir.), Sveine Dablen, Arne Bredesen, Jonny Dablen, Gunnar Andersen,.
Annen rekke fra venstre: Odvar Næsset, Ingar Nordlund, Per Brørby, Steffen Mehlum, Halfdan
Ødegård, Ragnar Andersen, Alf Gårder, Erling Pettersen, Bjarne Bredesen, Arnfinn Olufsen.
Tredje rekke fra venstre: Sverre Andersen, Henry Hansen, Guttorm Brørby, Tore Wilhelmsen, Ingvald Karlsen, Hans M. Løchsen, Reidulf Karlsen, Hans Hansen.

Jevnaker Musikkforening, Jevnaker ble stiftet av Jevnaker arbeiderparti den 10. januar 1920, med dirigent Nils Gabrielsen, Hønefoss, som leder. Ved partisplittelsen 1924 ble foreningen utskilt fra partiet som selvstendig forening. Foreningens første styre var: Formann Hagbart Larsen, Karl Løchsen, Reidar Hammerstad, Harald Nilsen og Petter Finnerud. Korpset begynte sine øvelser i Folkets hus, og bortsett fra en tid på kommunelokalet og Randsfjord skole, har de foregått på samme sted. Nils Gabrielsen ledet foreningen til 1926 og fra slutten av 1927 til 1932. Foreningens nåværende dirigent Reidar Hammerstad, ledet i 1926-27 og fra 1932. Grunnet skiftende arbeidsplasser og bevegelse på arbeidsmarkedet, har medlemstallet vært skiftende, med 16 mann ved starten og 33 i 1940.

Foreningen hadde en sterk framgang fra 1936 til 1940. da den, grunnet krigen, etter hvert løste seg opp og ble innstilt i krigsårene. Fra 1945 har det med mindre tilbakeslag gått framover, og i dag har foreningen et stabilt mannskap på 30 mann, hvorav 7 treblåsere. Foreningen har alltid arbeidet under tunge økonomiske kår, men fra 1945 har kommune ytet en årlig stønad.

Uniformene har skiftet gjennom årene. Våren 1954 ble det med kommunal garanti og innsamlede midler skaffet en meget kledelig, blågrå uniform. Instrumentene er gjennomgående bra og da interessen blant medlemmene er upåklagelig, er det grunn til å tro at foreningen vil arbeide seg opp på et høyt nivå i årene framover.

Foreningen var med og stiftet Randsfjordegnenes Musikkforbund i 1931. Dette gikk inn etter noen års virksomhet. For øvrig har foreningen assistert ved atskillige møter, fester og arrangement i årenes løp. Sammen med stedets øvrige sang- og musikkforeninger er det tatt opp feiring av Sangens- og Musikkens dag.

Styret består nå av: Sverre Andersen, formann uavbrutt fra 1930, Lorents Larsen, Ragnar Andersen, Gunnar Andersen og Guttorm Brørby.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.