Internt referansenummer: 12.02.2011 – A
Kilde:
Ordførerne i Ålesund 1838-1948
Sunnmørspostens trykkeri 1957
Klikk her for å lese forordet
Klikk her for å komme til Sunnmørsposten


Joakim Anderssen

(Ordførerne i Ålesund)

Joakim_Anderssen

Fotograf/Maler/Illustratør ukjent.

Joakim Anderssen, født 14. desember 1829 i Ålesund, sønn av kjøpmann Jørgen Anderssen på handelsplassen Grimmergård og Dorthea Rybdahl,

J. Anderssen ble 1848 privatdimittert student og tok 1854 juridisk embetseksamen. — Han gik straks over til handelen som kompanjong i sin fars forretning, drev senere handel i kompaniskap med sin stebror og svoger Jens Sahl, inntil han startet egen forretning. Han representerte en rekke forsikringsselskaper, emigrantlinjeselskaper, Det forenede Dampskibsselskab i København, industrielle bedrifter m. v. I 1858 fikk han bevilling som underrettssakfører i Ålesund og praktiserte også en kort tid. Han var i 1856 med å få i stand og satt i styret for det første Søndmør-Romsdalske Damp skibsselskab. Da dette senere måtte innstille driften på grunn av økonomiske vanskeligheter, ble han ekspeditør for det i 1868 startede nye Søndmør-Romsdalske Dampskibsselskab. Da også dette opphørte, begynte -han en privat drift av et par rutebåter, inntil Søndmøre Dampskibsselskab i midten av 1880-årene opptok konkurransen.

J. Anderssen la ned et stort og oppofrende arbeid for å nyttiggjøre for byen og distriktet; alle oppfinnelser og forbedringer til beste for fiskerinæringen. Med offentlig stipendium studerte han sildemarkedene i Tyskland og Østerrike, og han var jurymann ved fiskeriavdelingen på Verdensut-stillingen i Philadelphia 1876. Fra denne kom han hjem med nye impulser som skulle komme til å få stor betydning for den hjemlige fiskeribedrift — bruken av snurpenot, dorrien og dampskip til fisket. Alt i slutten av 1860-årene hadde han for øvrig sammen med J, Sahl og konsul Fr. Hanssen latt bygge fiskedampskipet «Erknø». Driften svarte ikke til forventningene, og fartøyet ble solgt. Et senere forsøk han gjorde med et leid fiskedampskip, som det ble drevet prøvedrift med et par år, viste seg også ulønnsomt. Først da han i 1885 bygde fiskedampskipet «Activ», ble hans anstreng-elser kronet med hell. Hans mange nye, tidligere uprøvde tiltak kom etterslekten tilgode. Selv høstet han, som tilfelle ofte er med foregangsmenn, ikke rikdom på dem, J. Anderssen ble overmåte meget nyttet i kommunale gjøremål. Rare 28 år gammel ble han varaordfører og ordfører året etter — den yngste i byens historie hittil. I årene 1862-1863 var han stortingssupplent for Aalesund og Molde, i en rekke år forlikskommissær, fra 1861 til 1909 dansk visekonsul og ridder av Dannebrogsordenen, fra Ålesunds Børs opprettelse i 1905 til 1909 børskommissær, i årene 1862 og 1880 formann i Aalesunds Handelsforening, en tid også direktør i Aalesunds Sparebank m. v. I 1902 ga han ut «Aalesunds og Omegns Historie i ældre og nyere Tid», — et verk med mange verdifulle opplysninger om byen i svunne dager, ikke minst når det gjelder detaljerte oppgaver over fiskeriernes utbytte i siste halvdel av forrige århundre.

J. Anderssen døde 16. april. 1909. Han var gift med Charlotte Amalie Bull, datter av tollkasserer i Ålesund, Jens Lemvig Bull og Palline Sophie Mürer.

Ordfører 1858-1860. 1882.

Varaordfører 1857. 1866-1868. 1883-1884.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *