Internt referansenummer: 12.02.2011 – A
Kilde:
Ordførerne i Ålesund 1838-1948
Sunnmørspostens trykkeri 1957
Klikk her for å lese forordet
Klikk her for å komme til Sunnmørsposten


Joakim Holmboe Rønneberg

(Ordførerne i Ålesund)

Joakim_Rnneberg

Fotograf/Maler/Illustratør ukjent.

Joakim Holmboe Rønneberg, født 2. mai 1851 i Ålesund, sønn av grosserer, konsul Rasmus Gerhard Rønneberg og Anna Margrethe Holmboe.

H. Rønneberg gjennomgikk Aalesunds Borgerskole, senere Aalesunds Lærd- og Realskole (Latinskolen), der han i 1869 ble dimittert til Universitetet som skolens første elev sammen med Kristol er Randers, begge med beste karakter. I årene 1871-1872 frekventerte han Die höhere Han-delsschule i Stuttgart og oppholdt seg deretter med kortere mellemrom fram til 1875 i England, Frankrike og Spania for å studere språk og handelsvitenskap. Sistnevnte året ble han knyttet til firmaet Carl E. Rønneberg & Sønner, grunnlagt av hans farfar i 1812. Da hans far og onkel i 1845 overtok det ble navnet endret til det nåværende.

Fra 1884 var J. H. Rønneberg prokurist i firmaet sammen med sin yngre bror, Carl E. Rønneberg d. y., og i 1904 ble de innehavere. Hans bror døde i 1912. J. H. Rønneberg forsto å holde det store, ansette firmas gode tradisjoner oppe og ledet virksomheten videre i den ånd og etter de prinsipper som de eldre slektledd hadde fulgt. Han var en helt igjennom sympatisk mann, som levde etter læresetningen: rikdom forplikter, og han nøt stor aktelse og tillit. Han innehadde en rekke offentlige og private verv, var lenge medlem av bystyre og formannskap, med i Latinskolens forstanderskap, i over-likningskommisjonen, prestens medhjelper m. i. I 1889-1891 var han stortingssuppleant for Ålesund og Molde, valt av Høyre. I 1895 ble han ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for almennyttig virksomhet.

J. H. Rønneberg døde 16. september 1929 under et opphold i Wiesbaden, dit han var reist for å rekreere seg. Han var gift med Louise Fredrikke Brinchmann, datter av tollkasserer Harald Brinch-mann og hustru f. Rechdal, Moss.

Ordfører 1896.

Varaordfører 1893-1895. 1897 — 1901.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *