Internt referansenummer: 12.02.2011 – A
Kilde:
Ordførerne i Ålesund 1838-1948
Sunnmørspostens trykkeri 1957
Klikk her for å lese forordet
Klikk her for å komme til Sunnmørsposten


Johannes Aarflot d. e.

(Ordførerne i Ålesund)

Johannes_Aarflot_de

Fotograf/Maler/Illustratør ukjent.

Johannes Aarflot d. e., født 29. oktober 1824 i Ørsta — sønn av gårdbruker Amund Knudsen Aarflot og Berthe Canutte Aarflot, den kjendte salmedikterske og forfatterinne av oppbyggelsesskrifter, J. Aarflot var etter konfirmasjonen omgangsskolelærer i heimbygda et par åre tid og flyttet så til Ålesund, der han først tok til med bokbinding på et kvistværelse. Her boldt han også oppbyggelsesmøter. Etterpå kom han som betjent til kjøpmann M. Brudevold i Skansen og var hos ham i noen år, inntil han i 1860 etablerte bok- og papirhandel i sin svigerfars gård i Kipervika. Han tok handelsborgerskap 29. januar 1861. I 1863 flyttet han inn i egen nyoppført gård. i Kirkegata på samme plass som forretningen ennå har tilhold. I 1886 opprettet han filial på Erichsenbrygga, som besto til brannen 1904.

J. Aarflot var i 18-årsalderen blitt nedbrutt av gikt som hadde gjort ham vanfør i bena. På gata gikk han med krykke under hver arm. Utrustet mcd rike evner, en klar, skarp forstand og med stor kritisk sans, varte det ikke lenge før han tiltrakk oppmerksomheten på seg, og byens borgere visste snart å nyttiggjøre seg ham i kommunale og offentlige gjøremål. Han som i en lang rekke år til å øve bestemmende innflytelse på alle viktige saker. I alt var han ordfører i 16 år, — så lenge har ennå ingen andre innehatt vervet. I denne tiden er hans navn knyttet til alle større spørsmål for byens utvikling.

I årene 1868-1869 representerte J. Aarflot første gang Ålesund og Molde på Stortinget, senere i 1871-1873 og 1889-1891. Også som stortingsmann vant han hurtig anseelse ved sine rolige, kyndige og saklige innlegg i debatten. Han tilhørte det konservative rar-ti, men ikke dets ytterste fløy. Her i sin hjemby var han den selvskrevne rådgiver og hjelper for de mange som vendte seg til ham i vanskelige anliggender. —Han nærte sterke religiøse interesse — deltok meget i det kristelige og kirkelige liv i byen og uregelmessige månedlige møter i folkeskolelokalet for en tallrik forsamling», berettes det om ham. Han var blant stifterne av Ålesunds Indremisjon og Ynglingeforeningen.
J. Aarflot døde 3. november 1891. Gift med Anna Gulandine Drabløs, datter av kjøpmann Lars Drabløs, Ålesund.

Ordfører 1864, 1876 – 1881, 1883 – 1891.

Varaordfører 1865.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *