Internt referansenummer: 12.02.2011 – A
Kilde:
Ordførerne i Ålesund 1838-1948
Sunnmørspostens trykkeri 1957
Klikk her for å lese forordet
Klikk her for å komme til Sunnmørsposten


Johannes Aarflot d. y.

(Ordførerne i Ålesund)

Johannes_Aarflot_dy

Fotograf/Maler/Illustratør ukjent.

Johannes Aarflot d. y., født 20. januar 1867 i Ålesund, sønn av bokhandler Johannes Aarflot og Anna Gulandine Drabløs.

I 1884 — 17 år gammel — ble han student fra Ålesund Latinskole og tok i 1891 juridisk embetseksamen, begge eksamener med beste karakter. Deretter var han en kort tid fullmektig ved nordre Sunnmøre sorenskriveri og var samtidig redaktør av Aalesunds Handels- og Sjøfartstidende. Ved sin fars død i 1891 overtok den av denne i 1860 etablerte bok- og papirhandel med tilhørende trykkeri og bokbinderi, som han drev til sin død.

Som sin far hadde Johs. Aarflot d. y. sterke samfunnsinteresser og var en utpreget lokalpatriot. Han hadde mange og gode betingelser for å kunne gjøre seg gjeldende i det offentlige liv. —Hans rike kunnskaper, klare hjerne, logiske tanke og slagferdige tunge gjorde ham til en særdeles dyktig debattant. Tidlig kom han med i sin fødebys styre og stell, satt i bystyret fra 1896 til 1916 og var medlem av formannskapet fra 1899 til 1908. Hans ordførertid falt i de første vanskelige årene etter brannen, da gjenoppbygningen av byen la sterkt beslag på dens ledende menns arbeidskraft. Han ble stående i fremskutt stilling inntil en sviktende helbred hindret ham i å fortsette.

Et stort og betydningsfullt arbeid la Johs. Aarflot også ned for å få vedtatt bygging av Raumabanen. Da saken syntes å være kommet inn i en dødperiode, foreslo han i 1910 at banen skulle bygges som privatbane av et aksjeselskap, der Ålesund og Sunnmøre skulle skaffe kapitalen. —Han oppholdt seg i Kristiania i lange tider om gangen for å påskynne arbeidet med banen og må i det hele betegnes som en av dens aller ivrigste forkjempere. Han var nestformann i fylkets jernbanekomite
I 1899 var han blant dem som startet Aalesunds mekaniske Verksted og var fra samme tid formann i direksjonen. I årene 1900 til 1906 var han redaktør av Søndmøre Folketidende, som i 1896 etterfulgte Aalesunds Blad som organ for byens konservative parti. I hans ordførertid hadde Ålesund besøk av keiser Wilhelm II (2 ganger) og av kong Haakon VII.

I høve kroningen i Trondheim i 1906 ble Johs. Aarflot dekorert med kroningsmedaljen. Han døde 17. mai 1930. Gift med Johanne Brinchmann, datter av daværende tollstasjonsstyrer på Valderøy, senere tollkasserer på Moss, Harald Brinchmann og hustru født Rechdal.

Ordfører 1905-1907.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *