Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Jømna Hornmusikkforening, Jømna

Jmna_Hornmusikkforening-Jmna
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: Johan Østby, Tor M. Johansen, Magnar Nøttåsen, Arvid Østby, Henry Kalfoss, Ole Pedersen, Per Østby.
Annen rekke fra venstre: Magne Korsmo, Egil Østby, Magne Nilsen, Ottar Skybakk, Jørgen Østby, Knut Nettåsen, Pauli Østby, Einar Nøttåsen.
Tredje rekke fra venstre: Bottolf Østby, Terje Østby, August Melds, Kjell Flobak, Magne Nottdsen.
Innfelt nederst fra venstre: Foreningens stifter Christian Østmo, første dirigenten Oluf Melvold.
Innfelt øverst fra venstre: Dirigent Severin Jevnaker, dirigent Jens Sater.

Jømna Hornmusikkforening, Jømna ble stiftet i 1881 under navnet Kverndalen Horn-musikkforening. Da jernbanen kom, og stedet fikk navnet Jømna, ble navnet endret til Jømna Horn-musikkforening. Det var daværende eier av Kverndalen Brug, Christian Østmo, som tok initiativet. Han kjøpte de første instrumentene og engasjerte den dyktige musikeren Oluf Melvold som dirigent. Interessen var også stor for orkestermusikk på Jømna, da flere på stedet var tilknyttet militærmusikken. De siste 10 årene før århundreskiftet var ikke virksomheten i foreningen særlig stor. Bruket lå på den tiden nede, men kom i gang igjen i 1901. I 1902 ble Severin Jevnaker dirigent. Han har nedlagt et meget stort arbeid i foreningen. Han var også en bra komponist, og har gitt foreningen 50 komposisjoner. Familien Østby har også betydd meget for foreningen. En tid var tre generasjoner og halvparten av medlemmene i foreningen fra denne familien. Brødrene Pauli, Johan og Botolf Østby var sammen med Martin Sagen og Oskar Andersen gjennom en mannsalder foreningens bærende krefter. I den forbindelse bør også nevnes: Jens Sæter, som også fungerte som dirigent, Engebret Egeberg, Johan Reiersen og Kristen Berg. Gjennom flere år satt de som foreningens styre og gjorde et godt arbeid. Navn som: Anton Østby, Petter Jevnaker, Olaf Pytmoen, O. Egeberg og Johan Sæter har også god klang i foreningen.

Etter Severin Jevnakers død hadde ikke foreningen noen fast dirigent før Arvid Østby tok på seg vervet i 1937. I mellomtiden virket Johan og Pauli Østby som ledere. Under okkupasjonen ble det ikke holdt konserter, men det ble holdt øvelser. Etter frigjøringa tok interessen seg merkbart opp, og foreningen som inntil 1940 hadde fra 6-10 medlemmer, har nå 20 medlemmer.

I mellomkrigsårene spilte foreningen ofte til dans rundt i nabobygdene, og på forskjellige steder i Elverum. Øvelsene har vært holdt hos medlemmene, i lokalet «Jømnvang», og de siste årene på Melåsberget skole. I 1954 fikk foreningen komplette uniformer. I de senere årene har foreningen deltatt i Østerdalens Musikkforbunds stevner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *