Internt referansenummer: 12.02.2011 – A
Kilde:
Ordførerne i Ålesund 1838-1948
Sunnmørspostens trykkeri 1957
Klikk her for å lese forordet
Klikk her for å komme til Sunnmørsposten

Jon Petrus Hovde

(Ordførerne i Ålesund)

Jan_Petrus_Hovde

Fotograf/Maler/Illustratør ukjent.

Jon Petrus Hovde, født 25. juli 1893 i Ørsta, sønn av kjøpmann Albert Simonsen Hovde og Ragnhild Velle.

Han gjennomgikk middelskole i Volda, tok deretter eksamen artium ved Ålesund off. høgre almenskole i 1912 og juridisk embetseksamen 1919. Senere var han byfogd- og sakførerfullmektig et par års tid, inntil han i 1921 etablerte egen sakførerforretning i Ålesund.

Jon Hovde tok aktivt del i byens idrettsliv. Særlig gjaldt dette skisporten. I flere år var han medlem av Ålesund skiklubb, en tid også formann. Han var med i det kommunale idrettsutvalg og i styret for Møre distriktslag for idrett. Også for Ålesund og Sunnmøre turistforening la han stor interesse for dagen. Han var med i den nemnda som i 1922 ble satt ned for å rekonstruere foreningen, og var fra da av og i flere år framover varaformann i styret og blant de første som ble dekorert med turistforeningens ærestegn.

I flere år representerte Jon Hovde Venstre i bystyret og var i trene 1932-1940 medlem av formannskapet Han var dels medlem av og dels formann i en rekke kommunale utvalg og nemnder, bl. a. husleienemnda, den kommunale pensjonskasse og i styret for gassverket. Han var også med i fylkesskattestyret og en tid varamann i styret for Norges Banks avdeling i Ålesund.

Jon Hovde døde 29. januar 1941.

Gift med Margrethe Fladmark, datter av kjøpmann Ludvig Fladmark og Margrethe Svendsen, Ålesund.

Ordfører 1935. 1937.

Varaordfører 1932/1933.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *