Internt referansenummer: 12.02.2011 – A
Kilde:
Ordførerne i Ålesund 1838-1948
Sunnmørspostens trykkeri 1957
Klikk her for å lese forordet
Klikk her for å komme til Sunnmørsposten


Jørgen Anton Johnsen Øwre

(Ordførerne i Ålesund)

Jrgen_Anton_Johnsen_wre

Fotograf/Maler/Illustratør ukjent.

Jørgen Anton Johnsen Øwre, født 1. april 1857 i Kristiansund, sønn av grosserer, konsul Christian Johnsen og Jensine Wilhelmine Øwre.

J. A. J. Øwre var først i 3 år disippel hos sin onkel, apoteker P. Leth Øwre, den gang innehaver av Aalesunds apotek ,og var senere tilsatt ved apoteket Falken i Kristiania et års tid. I 1878 tok han medhjelpereksamen og ble cand. pharm. i 1880. En tid var han så beskjeftiget ved farens betydelige forretning i Kristiansund, bl. a. under anlegget av fiskelim-fabrikken på Kvisvik. Han studerte deretter ved det kjemiske statslaboratorium i Hamburg og vendte senere tilbake til sin onkels apotek i Ålesund, som han overtok etter dennes død i 1884. Da byen året etter fikk sitt apotek nr. 2, Nordstjernen, ble det gamle, i 1819 opprettede Aalesunds apotek omdøpt til Svaneapoteket.

J. A. J. Øwre var levende interessert for sin bys trivsel og utvikling. Fra 1884 og i om lag 30 år framover vor han uavbrutt medlem av bystyret, fra 1903 også av formannskapet. Han var med i en rekke kommunale utvalg, medlem av direksjonen for Aalesunds Kreditbank, formann i representantskapet i Søndmøre dampskibsselskab og formann i styret for Aalesunds dampskips-rederi. I flere år inntok han en ledende stilling innen Frimurerordenen i Ålesund. Sitt apotek skjøttet han på en mønstergyldig måte. Som menneske var han meget avholdt, til det ytterste hjelpsom som han var.

Apoteker Øwre døde 7. februar 1923. Gift 1885 med Anna Marie Dedekam, født 1860, død 1946, datter av skipsreder Johan Theodor Dedekam og Fredrikke Helene Fredriksen, Mandal.

Ordfører 1910.

Varaordfører 1909.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *