Internt referansenummer: 07.11.09 – A

Kilde:
GJEMNES-MINNE 2008

Kaia på Halset

v/Nils Tore Leivdal

Irene Sigrid Berge har teke godt vare på gamle dokument etter forfedrane sine, og slik får vi kjennskap til strevet deira med å få ta del i ”den nye tid.”

I 1929 skreiv oppsitjarane på Halset og Hjelkrem denne søknaden til Møre fylke ruteselskap:

”Undertegnede opsiddere på Halset og Hjelkrem med flere tillader sig herved ærbødigst å andrage det ærede ruteselskap om å få bygge en kai på Halset for anløp av selskapets båter.

Ekspeditionen på Halset har hid indtil foregått i robåt, men da nu den gamle ekspeditør på Halset er død,og folkene på denne plads vil ikke lengere ekspedere båtene,av den grund,at der ikke er mannfolk til alle tider på stedet. På grund av disse forhold vil vi undertegnede nu søke om å få bygge en kai på anden plads ca.500 meter fra det gamle stoppested.Vi anser denne  plads i alle henseender heldigere både for opsidderne og båtene som anløpsted.

Håper selskapet stiller sig velvillig lige overfor dette ønske,og snarest muligt vil komme å godtake kaipladsen og indvilge andragendet. Ved en eventuell kaibygning på Halset, vil sikkert trafikken komme til å øke i betraktelig grad.”

Halset, Bergsøy 6.7.1927.

16 naboar skreiv under,- 16 menn, ikkje eit einaste kvinnfolknamn,- så dette var karane sin arena!

Svaret frå Møre Fylkes Ruteselskap var positivt. Vilkåra var berre at skipsførarane godkjende plassen, og ”at der ikke blir noen særlig forsinkelse i ruten på grund av den forandrede kaiplass,”  Kaia vart bygt og i bruk fram til 1960 da bilferjekaia i Havna tok over.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *