Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Kampen Janitsjarorkester, Oslo

KAmpen_Janitsjarorkester-Oslo
Fotograf ukjent.
Knestående: Leif Gulbrandsen, Kjell Kristiansen.
Første rekke fra venstre: Arne Larsen, Olav 5. Klausen, Egil Sørensen, Bjørn Wigre, Bjørn
Boye Hansen, Ola Olsen, Ingard Kristoffersen, Finn Skaug, Knut Fossum, Torfinn Østvang, Per Eidsvold.
Stående på siden: Korpsets dirigent: Rolf Letting Olsen.
Annen rekke fra venstre: Julin Johansen, Odd Eidsvold, Arne Hellstrøm, Knut Larsen, Thorbjørn Antonsen, Johan M. Sørensen, Rolf Usler, Nils Erik Gustavsen, Erik Kristiansen, Odd Jørgensen, Leif Johnsen.
Tredje rekke fra venstre: Odd Kristiansen, Rolf Kristiansen (formann), Charles Engh (styremedlem), Ole M. Evensen, Hans Jahnsen, Rolf Johansen, Oddvar Larsen.
Fjerde rekke fra venstre: Kjell Solberg, Tore Ottersen, Henry E. Hansen (sekretær), Ivar Haug, Ewald Lauriken (viseformann), Ragnar Larsen (kasserer), Alfred Haglund (materialforvalter), Frantz Eidsvold.
Fraværende: Finn Eidsvold, John Sørensen, Gunnar Kristiansen, Oddvar Engebretsen, Egil
Fjellstad, Ove Thoresen, Willy Stenbeck, Edgar Hegerstrøm, Rolf Myhre, Yngvar Andresen, Leif Fosshaug, Erik Strand, Erik Eriksen, Bjørn Isaksen, Roy Hansen, Eivind Jespersen.

Kampen Janitsjarorkester, Oslo ble stiftet 10. september 1929 av 5 gutter i Sigurdsgt. 5. Blant stifterne var Rolf Letting Olsen som hele tiden har vært korpsets dirigent. Korpsets første for-mann var Sverre Eriksen. Da samtlige gutter var fra Kampen distrikt var det naturlig at korpsets navn ble Kampen Ungdomskorps.

Det første «øvelseslokale» var på loftet i Sigurdsgt. 5, men etter en tid var det kommet flere gutter til og korpset måtte flytte på grunn av for mye renn i trappene. Etter å ha flakket fra sted til sted fikk korpset sitt eget lokale i Sverresgt. 3, hvor det holdt til i 1937 da korpset ble slått sammen med Arbeidernes Ungdomskorps og tok navnet Kampen Arbeiderungdoms-korps.

I 1938, med Odd Eidsvold som formann, Henry E. Hansen, dirigenten Rolf Letting Olsen og Frantz Eidsvold, kom det en glansperiode for korpset. Under disses ledelse arbeidet korpset seg opp til et godt og representativt korps. De har alle Oslo krets fortjenstemedalje og gullmerke, dessuten riddere av «Kampens Lyre». Det ble flere utenlandsturer både til Sverige og Danmark. En regner med at korpset har besøkt våre naboland ca. 15 ganger. Flere ganger har korpset medvirket i kringkastingen, bl. a. 4 ganger på et år.

Av stifterne er bare dirigenten igjen. Olsen dirigerte korpset uten lønn helt til 1. januar 1948. Han er korpsets første æresmedlem, og har fått korpsets høyeste utmerkelse: kommandørkorset av «Kampens Lyre». Han har også fått Oslo krets og landsforbundets fortjenestemedalje.

I september 1950 tok korpset sitt nåværende navn.

Foruten et 15 manns danseorkester har korpset også egen hornoktett som medvirker med gammel dansemusikk.

Korpset teller nå 55 aktive medlemmer og styret består av: formann, Rolf Kristiansen, Ewald Lauritzen, Henry E. Hansen, Ragnar Larsen, Alfred Hag-lund, Gunnar Kristiansen og Charles Engh.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *