Kilde
Oslo Bymuseum
Fra dets samlinger
Hefte X

Karl Johans gate mellom ”Uret” og Grand

karl_johans_gate_med_uret_og_grand_x_side_54.jpg

I 1842 tok man fatt på veien som skulle knytte Slottet til det som den gang var byen, men først 10 år senere fikk avenyen navnet Carl Johans gate.

Da H. R. Grüner tegnet gaten i hele dens lengde var arealet på sørsiden lagt ut til en slags privatpark, Huseiertomten, mens det var reist hus på alle tomtene langs nordsiden. Alt fra første stund fikk gaten et fornemt preg og byens fremste familier ilte derfor med å sikre seg leilighetene der. Med unntak av madame Grues svære trekasse på vestre hjørne av Rosenkrantzgaten fikk også samtlige bygninger høyst elegante fasader og to av dem ble – som de første i byen – ført opp i hele 4 etasjer. Litteraten Botten Hansen uttrykte derfor sikkert samtidens beundring da han fortalte om Carl Johan at den var ”den prægtigste Gade i Christiania, og til dens Beboeres Stolthed kan siges at heller ingen anden af Skandinaviens Hovedstæder kan fremvise et Parti, som overstraale den. Husene er overmaade høie”.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *