Kilde
Oslo Bymuseum
Fra dets samlinger
Hefte X

Karl Johans gate

Stortingskvartalet før Stortingsbygningen

karl_johans_gate_stortingskvartalet_x_side_56.jpg

Reguleringen av Carl Johans gate var det første tiltak som ble gjort for å rydde opp i skråningen lengst vest i byen, det vil si bakkehellet mellom nåverende Stortingsplass og Prinsens gate. Skikkelig orden på strøket fikk man imidlertid ferst etter at Staten i 1857 hadde kjøpt en rekke eiendommer der for å skaffe tomt til den nye stortingsbygningen.

Tidligere lå her to svære, uregelmessige kvartaler med en høyst rotet bebyggelse slik Grüners tegning gir et vist inntrykk av. Tomtegrensene var også svært innfiltrete og kronglete, hvilket delvis skyltes noen jordhauger som skjøt opp midt i rotet og vistnok var den siste rest av de vollene Christian IV. i sin tid hadde begynt å legge rundt byen.

Bildet ovenfor hører ellers til et panorama Grüner tegnet av Carl Johan fra sitt hjem i Nedre Vollgate 27, – «Enkegården» og hvis øvrige deler står gjengitt på de to foregående siden Det lange taket som strekker seg tvers over forgrunnen er Nedre Voll gate 24 som 1å midt i nåvrende Stortingsgaten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *