Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Kjelsås Ungdomskorps

Kjelss_Ungdomskorps
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: Aud Magnussen, Unni Andersen, Einar Våge, Per Grønberg, Tor Slottsvig, Gunnar Jacobsen, John-Erik Johannessen, Kjell Olsen, Randi Magnussen, Erling Edvardsen.
Annen rekke fra venstre: Kjell Roland, Jan-Erik Hansen, Kjell Lunde, Bjørn
Johansen, Jan-Egil Berghoff, Bjørn Pettersen.
Tredje rekke fra venstre: Finn Hermansen, Walter Pettersen, Erik Dæblie, Gunnar Testdal.
Fjerde rekke fra venstre: Bjørn Kristoffersen, Arvid Bjørndahl, Arvid Stabell, Egil Jacobsen, Erik Jensen, Roger Edvardsen.

En del musikkinteresserte tok i 1938 opp spørsmålet om dannelse av et musikkorps på Kjelsås, og dette ble fremmet gjennom Kjelsås Kretslag av D. N. A. Der ble det besluttet å nedsette en komite bestående av: Erling Edvardsen, formann, Olga Jensen, kasserer, samt Nils Eriksrud og Finn Hermansen som skulle arbeide med spørsmålet. Komiteens første arbeid var å skaffe midler til start av korpset, og en del penger ble også skaffet til veie. Da krigen kom i 1940, ble komiteens arbeid imidlertid stoppet.

Da freden kom i 1945, ble arbeidet tatt opp igjen og en del andre foreninger på Kjelsås ble også interessert i dette arbeidet. Blant andre Brekke bruks fagforening, Kjelsås Jern- og metall, Kjelsås A. 11 F. og Kjelsås Framlag. Disse foreningene fikk nå inn hver sin representant i komiteen, som fikk navnet musikkomiteen. Det viste seg imidlertid at anskaffelsen av instrumenter var et stort problem, da det like etter krigen var meget vanskelig å få kjøpe nye. Forskjellige gamle instrumenter ble oppsporet, og etter grundig overhaling og reparering av disse, hadde komiteen i mars 1949 alt klart til start av korpset.

Korpsets første øvelse ble holdt på Kjelsås Folkets Hus 19. mars 1949. Som instruktør og dirigent ble ansatt Willy Schikora. 1. mai 1950 opptrådte korpset for første gang, og har siden vært godt engasjert hvert år. De har spilt hver 1. og 17 mai, har likeledes hvert år deltatt på Sangens og Musikkens dag. Korpset har også vært i Sverige og holdt konserter i årene 1953-54-55. Dessuten har det deltatt ved andre arrangementer både i Kjelsås krets og andre steder. Fra 1954 har korpset vært medlem av Aker krets av NLGA, og har deltatt ved Kretsens vanlige arrangementer. Medlemstallet var ved starten i 1949 14 aktive, men allerede etter ett år var tallet fordoblet. Det har senere holdt seg konstant på 28.

Korpsets uniformer er kornblå med sølv distinksjoner og striper. I 1953 fikk korpset også sitt banner.

Korpsets driftige dirigent og instruktør har hele tiden vært Willy Schikora. Erling Edvardsen har vært korpsets drivende kraft helt fra starten, og har hele tiden vært korpsleder og formann.

Korpsets nåværende styre består av følgende: Erling Edvardsen, formann, Hilda Hermansen, Olle Cederbrand, Reidar Johansen og Helge Hermansen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *