Kilde:
FRØYABOKA
Av: Mauritz Fugelsøy
UTGITT AV ARBEIDSNEMDA FOR FRØYABOKA 1955OSLO
Hentet fra ”Digitalisert versjon av Frøyaboka – 2006)
Klikk her for å lese ”Føreord 1”
Klikk her for å lese ”Føreord 2”
Klikk her for å lese ”Føreord 3”

Klubben (Gårdsinformasjon)

Erik Kjeldsen er den første som vi kjenner til bodde på Klubben. Han må være kommet hit i 1650-årene. Kona het Maren Karlsdatter, og hun ble enke i 1681. Datteren Marit og hennes mann Anders Torstensen hadde flere år før overtatt bygselen av gården. Han var bror til bl. a. Mali Torstensdatter Espenes.

Bebyggelsen på Klubben i 1700 var en liten dagligstue med tilbygget sengekammers, og innenfor kammerset en tilbygget tømret bod. En eldre stue -— den første som var oppført her — med tilbygget størhus og tømret bod. Et stabbur av bakbord og et tømret stabbur, fehus, nøst og brygge med sval.

Anders Torstensen omkom på sjøen i 1703 sammen med svigersønnen Johan Andorsen Inntian, bror til Anders Andorsen som flyttet fra Svellingen til Inntian. Anders og Marit hadde fire døtre: Maren, Magnhild, Anne og Marit. Det var Maren som var gift med Johan Andorsen, og de hadde sønnen Erik.

Marit Eriksdatter, enka etter Anders Torstensen, giftet seg igjen med Lars Jørgensen. De fikk en datter Birgithe. Marit levde til 1731.

Også en tredje mann omkom i 1703, Svend Jonsen Klubben. Han var enkemann, og datteren Marit, f. 1686, hadde da vært tjenestjente i noen år hos Anders og Marit Klubben.

Marit, den yngste av døtrene til Anders Torstensen, var gift med Jakob Olsen. De bodde også her på Klubben. Han døde i 1731. Barna deres var: Anders f. 1714, Marit som var gift med Jens Svendsen, og Johanna, gift med Jakob Aune på Dalmø. Marit og Jens ble bygselfolk på halve gården, mens Lars Jørgensen var gårdmann på andre parten. Han var nå gift igjen med Anne Svendsdatter, søster til naboen Jens. De fikk døtrene Marit og Ingeborg, f. 1736 og 1740. Jørgensen døde i 1753.

Etter Marit Jakobsdatter var det skifte i 1757. Hun og Jens fikk tre barn: Jakob f. 1751, Marit f. 1753 og Maren f. 1755.

Anne Cathrine Koch, f. 1719, ble i 1755 gift med gullsmedmester Andreas Marcussen Friis, Trondheim, f. 1729. De bosatte seg på Hitra i 1759. Den ene av deres to sønner, Peder Andreas Koch Friis, ble født på Klubben samme året. Han bosatte seg på Sørdyrø.

Ved Auksjon i 1786 kjøpte Fredrik Jakobsen hele Klubben, som var kalt et strandsete. Han solgte igjen samme året til Gabriel Koch, og Fredrik ble husmannen hans. I 1789 ble halve Klubben bygslet som plass til Erik Nilsen.

Fredrik Jakobsen Klubben var f. 1738. Andre kona hans var Karen Johnsdatter, f. 1761. Fra første ekteskapet hadde han disse barna: Olava f. 1778, Johan f. 1780 og Karen f. 1782. I andre ekteskapet sønnen Jakob, f. 1799.

Erik Nilsen Klubben, f. 1744, og kone Anne Olsdatter f. 1743, hadde fire barn: Nils f. 1778, Olava f. 1781 og gift med Ole Olsen Strømø, Sara som var gift med Erik Nilsen Mausund, og Johannes f. 1785. Da Erik Klubben ble enkemann i 1805, giftet han seg med Olava Olsdatter. De fikk en sønn, Samuel. Erik døde i 1807.

Johan Fredriksen fortsatte som husmann etter faren. Han hadde kontrakt på 10 år. Broren Jakob ble også værende på plassen i mange år. Festebrev på noen andre finnes ikke i eiendomsregistret før 1840. Da var det Ole Pålsen som fikk bygsle halve Klubben.

I 1855 ble heimelsbrev utstedt på halve Klubben til Sara Lossius i skifte etter hennes morfar P. A. Koch. Andre halvparten ble overdratt til Christine Marie Lossius etter morfaren. De to damene solgte, ved verge Hans Lossius, begge partene i 1856 til Kristian Pedersen Sandvik. Fra nå av kalles partene ikke husmannsplasser, men gårdsbruk med løpenr. 273 og 274. Stedet var da bebodd av Petter Pettersen og kone Anna Olava Andersdatter. De hadde vært her i omlag 20 år. Anna døde i 1862.

I 1863 foregikk en skylddeling, og samtidig ble det ordnet med skjøte til tre eiere:

273 Anna Pauline Pettersen, ½ part av Klubben
274 a Petter Pettersen ¼
274 b Ole Engelsen ¼

Skjøtene var fra Kristian Pedersens dødsbo. Ole Andreas Engelsen bygslet ut tomt til Lervik skole i 1875.

274 b gikk til auksjon i 1882 og kjøper var Gunnerius Olsen Gurvikdal. Han skilte ut Hundvikskaget, som ble solgt til Andreas Olaus Olsen.

*     *     *

Klubben var to bruk, men ble drevet som en gård til delingen i 1863. Sara Lossius overtok løpenr. 273, senere gnr. 46, bnr. 1, og Christine Marie Lossius overtok løpenr. 274, senere gnr. 46, bnr. 2, som arv etter sin morfar P. A. Koch, i 1855. Kristian Pedersen Sandvik kjøpte begge brukene, bnr. 1 i 1856 og bnr. 2 i 1857. Han fikk i stand deling og skyldsetning i 1863 på (274) bnr. 2, som da ble tre bruk.

Kristian Pedersen døde kort tid etter og bnr. 1 ble av boet overdratt til hans kone Anne Pauline Petersdtr. i 1865. Det finnes ikke kjøpekontrakt på overdragelsen fra enka til Johan Danielsen, men han var gårdmann her i alle fall i 1870. Han var f. 1852 og gift med Pauline Petersdtr., f. 1851. Deres første barn het Adolf, f. 1875.

I denne tiden bodde en inderstfamilie på gården, Elinus Gundersen, f. 1845, og kone Karen Petersdtr., f. 1847. Deres barn var: Kristen f. 1870, Anton f. 1872 og Sara f. 1875. Elinus overtok en plass i 1895. Johan Danielsen overdro gården til Paul Johansen og Anna Johansdatter i 1929.

Løpenr. 274 ble som nevnt foran delt i tre bruk. Bnr. 2, ble av Kristian Pedersens dødsbo solgt til Peter Petersen i 1865. Han var f. 1820 og hans kone Dorthea Petersdtr. i 1833. Deres barn: Anne f. 1860, Sara f. 1862, Tilla f. 1864, Kristian f. 1873 og John f. 1875. Etter Peter Petersen gikk gården til auksjon i 1888 og ble kjøpt av Martin Sivertsen. Året etter solgte han til Anton Severin Larsen Bredvik. Utskiftning over Klubbens innmark foregikk i 1872.

Da Lovise Karlsdtr. ble sittende igjen som enke etter Anton Larsen kom Johan Iversen Lervik hit som bygsler av gården i årene 1897—1902. Lovise og Anton hadde en sønn som het Sigurd Olav. Utskiftning av denne og flere gårders utmark og torvland foregikk i årene 1904 til 1907.

Det andre bruket, bnr. 3, kjøpte Ole Andreas Engelsen med skjøte fra Kristian Pedersens dødsbo i 1865. Han var f. 1845 og kona Karen Karlsdatter f. 1840. De hadde fire barn: Kristine f. 1866, Ulrikke f. 1868, Martin f. 1870 og Anna f. 1874. I deres tid bodde her som inderstfolk Andreas Kristiansen, f. 1810, og kone Anne Petersdtr. f. 1812. Under denne gård lå plassen Hundvikskaget. Plassfolk var Andreas Olsen, f. 1829 i Levanger, og kone Elen Marie Engelsdtr. f. 1831. Deres barn: Engel f. 1856, Eline f. 1860, Ulrik f. 1864, Lovise f. 1866, Markus f. 1870 og Teodor f. 1873. Plassen ble i 1883 utskilt fra gården og solgt til husmannen Andreas Olsen, som dermed ble selveier på nytt bruk, bnr. 4. Hans sønn Andreas overtok driften av gården i 1897 og fikk skjøte på den i 1909 etter farens død. Ole Engelsen bygslet bort skoletomt, kalt Grindfaret, i 1875 til Lervik skolekrets. Den neste eier av gården var Gunerius Olsen Gurvikdal som kjøpte den på auksjon i 1882.

Bnr. 3 kjøpte Engel Olsen av Kristian Pedersens dødsbo i 1865. Han var f. 1795 og kone Martha Mikkelsdtr. f. 1796. Deres datter Anna Marta var f. 1839, og sønnen Ole Engelsen f. 1845 ble gårdmann på bnr. 3.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *