Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Kolbotn Ungdomskorps, Kolbotn

Kolbotn_Ungomskorps-Kolbotn
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: Per Pettersen, Bjørn Arnesen, Egil Hansen, Erik Olsen, Jens Westby, Erik Petersen, Reidar Dalby, Nils Alvim, Per Dal, Knut Skjerskammer, Leif Aasen.
Annen rekke fra venstre: Kdre Holum, Finn Hansen, Jan Christiansen, Ragnar Johansen, Bjarne
Nielsen, Erling Ramlo, Odd Nielsen, Just Jensen, Alf Hogseth.

Einar Eriksen, Rolf Ruud, Gunnar Knutsen og Einar Olsen var det som realiserte planen om å starte et ungdomskorps på Kolbotn. I spissen for dem sto Hans Knutsen. På et møte 2. april 1931 ble korpset stiftet. Det var ikke så vanskelig å skaffe medlemmer til et slikt foretagende, men det var verre å skaffe instrumenter til dem. Noen hadde selv instrumenter og en del fikk korpset kjøpt billig. Det meste ble betalt av medlemmene selv.

H. Knutsen hadde fra første stund en fabelaktig interesse for korpset. Det er beundringsverdig hva han har utrettet i alle disse årene uten noe vederlag.

Etter hvert fikk korpset mere sving på sakene. Folket på stedet vennet seg også snart til det faktum at skulle korpset eksistere, måtte det bli på basis av deres hjelpsomhet. En meget god hjelp har korpset hatt av sin kvinneforening som har vært til god hjelp for korpsets økonomi.

Den første tiden var det vanskelig med øvelseslokale, men det har gått den rette veien fra stillaset i Nybakken til sløydsalen på folkeskolen, fra sangværelset samme sted og til stedets beste lokale «Samfundet».

Under hele krigen lå korpset nede, bortsett fra at korpset opprettholdt de tradisjonelle høytidsspillinger. I 1945 startet korpset på nytt, og fra denne tid gikk korpset over til mere foreningsmessige forhold.

I 1947 sluttet H. Knutsen som dirigent og Erik R. Pettersen overtok.

Etter krigen har det vært arbeidet for å skaffe korpset uniformer, og i 1950 ble dette realisert.

Korpset teller nå 28 mann og styret består av: Formann Jan E. Christensen, Per Wulff, Egil Hansen, Ragnar Johansen og Just Jensen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *