For bilder fra Overhalla, gå inn på Overhalla
historielag’s fotoarkiv.


Kilde:

Namdal Historielag (link til hjemmeside)
Årbok for Namdalen 1963 side 41
Skriftstyrar: P.Jæger-Leirvik
Skrevet av: O.F.

Kommunale saker i Overhalla 1854

”Overhalden Formandskab” holdt møte 8. april 1854. Formannskapet bestod av 9 medlemmer, nemlig 3 fra hvert sogn Ranum, Skage og Sævik. Iflg. ”Nordre Trondhjems Amtstidende” behandledes bl. a. følgende saker:

1)    Forslag til opprettholdelse av et Almuebibliotek for Skage sogn. Forslaget ble vedtatt enstemmig. Til bibliotekar valgtes Johan A. Sellæg på Sellæg, som også skulle utarbeide statutter for almuebiblioteket og legge forslaget frem til ”formannskabets bedømmelse” i et senere møte.

2)    Ble vedtatt å sende søknad fra Ranumsogns formannskap til kirkedepartementet om tillatelse til å selge klokkergården på Heglum for i stedet å kjøpe en ”mer passende og mer bekvemt beliggende gård til klokkerbolig.”

3)    ”Andragende om en årlig løn til Ole Himo imod at han skal vedblive at praktisere som dyrlæge i distriktet.”

4)    ”Sellægshyldens farbargjørelse for trelast og varetransport”. Formannskapet skulle få en ingeniør til å se på saken og komme med en betenkning.

5)    Angående innskrenkning av notbruk som der klagedes over som skadelige for de namdalske fiskerier, besluttedes det å utsette saken til nærmere opplysninger fra vedkommende distrikter forelå.

For bilder fra Overhalla, gå inn på Overhalla
historielag’s fotoarkiv.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *