Internt referansenummer: 14.10.2013 – BOK
Kilde:
Natur Folkeliv og Folketro paa Voss  og Vossestranden,
Belyst ved Natur- og Folkelivsskildringer, Eventyr, Sagn Fortællinger o.s.v.
fra ældre og nyere Tid
Samlet og utgivet af:
Th. S. Haukenæs
Fjerde del
Voss
Hardanger.
Udgiverens Forlag
1887
Klikk her for å lese mer om Thrond Sjursen Haukenæs
Klikk her for å lese Forordet

 

Kong Olaf den hellige kristner Vors.
(Efter Snorres Norske Konge-Sagaer.)

 

 

Efter at Kong Olaf og Erling Skjalgsson havde havt Møde paa Augvaldsnæs, begyndte nye Tvistigheder imellem dem, der voksede saa meget, at det blev til fuldkomment Fiendskab. Om Vaaren for Kongen til Gjæstebuds paa Hordaland og drog da op til Voss, fordi han spurgte, at der kun var liden Tro blandt Folket her. Han holdt Thing med Bønderne paa et Sted, som heder Vang, og der kom en stor Mængde Bønder fuldt bevæbnede. Kongen befalede dem at antage Kristendommen; men de udfordrede ham til Slag, og det kom saavidt, at de opstillede sit Mandskab paa begge Sider. Men da det kom dertil, kom der Bønderne en Skræk i Blodet, og ingen vilde gaa i Spidsen. Saaledes valgte de omsider det, som var dem tjenligst, nemlig at underkaste sig Kongen og antage Kristendommen, og Kongen forlod dem ikke, førend de alle var kristnede. En Dag hændte det sig, at Kongen red paa Veien og sang sine Salmer, men da han kom lige mod nogle Bakker, stansede han og sagde: «Mand efter Mand skal fortælle disse mine Ord, at jeg anser det ikke raadeligt for nogen Norges Konge at fare mellem disse Bakker herefter.» Der er et Sagn iblandt Folket, at de fleste Konger efter den Tid siden derfor har vogtet sig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *