Kilde:
Årbok for 1951
3. årgang
Verdal Historielag
Redaktør: Arkitekt Oddmund Suul

KONG OSCAR II’s REISE GJENNOM VERDAL 1873

Av bestyrer Martin Ulstad

Beretningen om kong Oscars norgesreise 1873 er forfattet av J. A. Friis. Han var etnograf og språkmann og har gitt ut en rekke vitenskapelige arbeider om Finnmark og samenes kulturelle forhold. Friis var nok en god reisefører, når kongen ville besøke samefolket. Boken om reisen er i praktbind og har interessant billedstoff.

På denne reisen ble kong Oscars støtte på Nordkap avduket og på tilbakeveien var det kroning i Trondheim.

Den 15. juni reiste kongen med sitt følge fra Stockholm med en korvett til Sundsvall. Herfra gikk ferden over land gjennom land til Trøndelag. Den 23. juni kom de fram til den norske grense. Her ble de mottatt av amtmann Smidt, brigadesjef oberst Hoff, ad jutant kaptein Frølich, veiinspektør Holst o. fl.

Veiinspektør Peter Holst
(f. 1843 – d. 1908)

Etter amtmannens velkomsthilsen drog følget til Sandvika.

Sandvika Fjellstue omkring 1905. Kong Oscars soverom innenfor vinduet lengst til høyre i første etasje.

Her ble det innkvartering til neste dag. Reisen fortsatte da til Stiklestad. Det var møtt fram mye folk langs veien og kongen ble mottatt med jublende hurrarop.

På Sul ble det et opphold. Her levet ennå den gamle gjestgiverkone Maren, som for mange år siden hadde tatt imot kong Karl Johan. Hun fikk fotografi av kongen.

Ved gården Nes møtte lensmann Wessel med 20 ryttere og sluttet seg til kongens følge.

Lensmann H.H. Wessel
(f. 1934 – d. 1918)

Her møtte også en lokal festkomite med prost Kock som formann.

Prost Truls Krog Koch
(f. 1808 – d. 1884)

Han ønsket kongen velkommen. Oberst Anker med offiserer fra Rinnleiret og brigademusikken var møtt fram. Tilstelningen på Stiklestad var overmåte smuk, sier beretningen. Der var satt opp telt med plass til 70-80 personer. Mellom teltet og St.
Olavstøtten var det satt opp en æresport. Her paraderte dragoner fra Rinnleiret.

Inne i teltet ble det servert frokost. Ved teltets inngang møtte amtformannskapet. Sorenskriver Richter holdt her en velkomsttale. Kongen takket hjertelig for talen og uttalte sin glede over å møte representanter fra alle Inntrøndelags gamle fylker. Under frokosten underholdt kongen seg livlig med gjestene. Ordfører M. Müller talte for kongen.

Ordfører Morten Daniel Muller
(f. 1835 – d. 1906)

Talen etterfulgtes av hurrarop og fanfarer. Så holdt kongen tale for Verdal. Deretter beså kongen Stiklestad kirke. Derpå fortsattes reisen til Verdalsøra. Der var det reist æresport med flagg og kongens navnetrekk med krone over. Ved Rinna bru møtte lensman Lynum i spissen for 40 ryttere og fulgte til Levanger.

Dit kom følget 24. juni kl. 3,30. Fregatten «St. Olaf» som skulle føre kongen på ferden nordover lå for anker og saluterte ved kongens ankomst. Ferden gikk så gjennom byen til godseier H. Jelstrup på Mo.

Gruppe ombord på fregatten "St. Olaf"

Der var det offisiell middag med en rekke taler. Offiserer fra fregatten, admiral Knap og kaptein Heyerdahl var til stede. Likeså de som skulle følge med på kongeferden nordover, statsråd Vogt, kammerherre Gade og kongens læge dr. Budde.

Ordfører i Levanger landsogn, Th. Chr. Jelstrup, ønsket velkommen. Marinemusikken spilte ved middagen. Amtmann Smidt utbrakte kongens skål. Levangers ordfører, apoteker Tonning, talte for dronningen. Ordfører Jelstrup talte for den øvrige kongefamilie. Kongen svarte med å takke for den gjestfrie mottakelse han hadde fått. Overlæge Dietrichson talte for Sverige. Professor Malmsten for Norge.

Kaffen ble servert ute i parken. Det var møtt fram en masse tilskuere, så det nærmest ble folkefest på Mo.

Fregatten ute på havnen var også gjenstand for stor oppmerksomhet. Den var rikt smykket med flagg og vimpler. Det mest imponerende var da kongen gikk ombord og fregatten «mandede rær». Denne sjømilitære parade besto i at matrosene klatret opp i riggen og samlet seg i mers og salinger og på signal spredte seg utover rærne og tok oppstilling på disse. Så fulgte kanonsalutt.

Kongen gikk ombord kl. 8,30, og ferden gikk utover fjorden. Det var møtt fram en del båter som fulgte kongeskipet utover. I land lyste bål fra høyder og bakker. Og så gikk ferden videre utover fjorden i den lyse sommernatt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *