Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Kongsberg Byorkester, Kongsberg

Kongsberg_Byorkester-Kongsberg
Fotograf ukjent. (Bildet er tatt i 1950)
Første rekke fra venstre: dir. Opsahl, Th. Hdrseth, Jon Bryn, A. Nysætber, Th. Andresen, K. Andresen, Sv. Wold, G. Kristoffersen, R. Stangeby, A. Mogen, Bj. Mortvedt, S. Andersen, Ø. Hansen og Th. Stordalen.
Annen rekke fra venstre: Nic. Wulfsberg, O. Grdthen, A. H. Olsen, J. Langness, R. Wadd, Y. Kværna, O. Karlsen, A. Hansen, Th. Mosebekk, O. Bråthen, A. Rustand, J. Fiydenberg og Ø. Kværna.
Tredje rekke fra venstre: A. Fusche, E. Østheim, P. F. Johannessen, B. Kongsgården og Y. Håvardsrud.
Fjerde rekke fra venstre: H. Lagesen, E. Lagesen, H. Syvertsen og O. Klundelien. Bakerst: H. Rustand og O. Svensrud.

Som følge av en henvendelse fra arbeiderne ved Kongsberg og Opl. Trevarefabr. ble det av fagforeningene i Kongsberg, den 24. oktober 1919, dannet et «Fagforeningenes Orkester». Orkesteret besto av ca. 15 mann, men flere sluttet seg snart til. Av Kongsberg Ungd.lag ble kjøpt instrumenter for kr. 400,00. En del instrumenter fikk en også lånt av Kongsberg Sølvverk som også stilte gratis lokale til disposisjon. De første øvelser ble imidlertid holdt i Kongsberg Arbeidersamfund. Orkesterets første form. var Anders Laugerud. Styremedlemmer: Nils Stenbek og Thor Damtjernhaug.

For å gjøre orkesteret uavhengig besluttet medl., den 7. april 1922, å bryte med samorganisasjonen og tok navnet «Musikkforeningen. Fremad», men p. g. a. en protest fra et utenbys orkester av samme navn, ble navnet endret til Kongsberg Byorkester, den 18. september 1922.

Orkesterets dirigenter har vært: J. Kopperud, H. Baklid, organist Hansen, K. S. Hansen, B. Ellensen og Ernst Opsahl, som har ledet orkesteret siden 1943. Kongsberg Byorkester har alltid vært et aktivt orkester med interesserte medl., som under vekslende og til dels vanskelige forhold har holdt orkesteret intakt med regelmessige øvelser, og forholdsvis mange konserter i årenes løp. I 1931 spilte orkesteret første gang i radio og har senere gjentatte ganger opptrådt der. Særlig etter krigen har orkesteret oppnådd gode resultater på det musikalske område. I 1950 representerte orkesteret landsforbundet ved landsstevnet i Mjølby i Sverige. I 1952 deltok orkesteret i musikk-konkurransene i Gouda i Holland, og tok her 1. pris i marsj og konsert. Orkesteret har dessuten deltatt i 2 landsstevner, i Bergen 1948 og Oslo 1951. I alle år har orkesteret spilt 1. og 17. mai, som ved siden av andre engasjementer har vært et vesentlig grunnlag for orkesterets økonomi. I 1950 ble det kjøpt inn uniformer. Instru¬menter holdes av orkesteret.

Nåværende styre er: form. Sv. Wold, øvrige: Th. Andresen, Y. Håvardsrud, P. F. Johannessen og O. Svensrud.

Orkesteret har nå 34 medl. og 4 elever. Øvelsene foregår nå i Kongsberg Arbeidersamfund.

Klikk her for å lese mer om Kongsberg Byorkester på Wikipedia.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *