Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Kongsvinger Bymusikk, Kongsvinger

Kongsvinger_Bymusikk-Kongsvinger
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: Sverre Hellerud, Gunnar Andersen, Adolf Gustavsen (dirigent), Ola Karlstad, Bjarne Gaukstad, Oddmund Fjeld.
Annen rekke fra venstre: Kristian Nøkkleby, Henry Strøm, Olaf Harstad, Rolf Pedersen, Sverre Micaelsen, Reidar W. Monsrud, Rolf Skyrud, Thor Olsen, Bjørn Gjertsen, Andreas Hansen, Kåre Hellerud.
Tredje rekke fra venstre: Jan Digerud, Thor Braten, Gunnar Gylterud, Werner Svartberg.

I den nåværende organisasjonsform ble Kongsvinger Bymusikk stiftet den 24. august 1935, som en fortsettelse av Kongsvinger Guttemusikkorps. Guttene hadde etter hvert blitt voksne og tok opp tanken om å fortsette som ungdomskorps. Guttemusikken var stiftet i 1920 etter initiativ fra Byens Vell, som også eide instrumentene. De fleste av disse instrumenter var allerede i 1935 byttet ut med instrumenter som var kjøpt for korpsets egne midler. Bymusikken overtok disse og har senere ved kjøp og bytte skaffet seg en 1. kl. besetning. Medlemstallet har gjennom årene variert fra 18 opp til 35, som den nådde i 1948. Korpset har 4 æresmedlemmer: Georg Svenningsen, Arne Strøm, Thv. Børresen og Lars Hellerud.

Fra 1920 til 1922 var J. Herberg dirigent for Guttemusikken. Fra 1922 har A. Gustavsen vært dirigent, med avbrytelse av de siste 3 år under krigen. Fra 1948 til 1952 var musikkløytnant Leif Larsen dirigent. Under krigen ble virksomheten innskrenket til aspirantøvelser, som ble ledet av et av korpsets medlemmer.

Bymusikkens første formann var Ernst Hedmann, og det øvrige styret besto av: Alf Skarphol, Bjarne Gaukstad, Bjarne Hanssen og Lars Hellerud.

Det første øvelseslokale var i middelskolens sløydsal og der holdt korpset til inntil 1948, da en fikk øvelseslokale i det nyoppførte rådhus.

Uniformer ble skaffet i 1948. Det var et stort økonomisk løft, da pengene ble skaffet av egne inntekter. I de senere år er korpset, av Kongsvinger kommune, bevilget et årlig tilskudd på kr. 1.000,-samt fritt øvelseslokale som er beregnet til kr. 700,-.

Kongsvinger Bymusikk tok i 1938 initiativet til start av Glåmdal Musikkforbund. Forbundet lå nede under krigen, men ble reorganisert i 1950 og har siden vært i virksomhet.

Korpsets formann er nå: Reidar W. Monsrud med Sverre Michaelsen, Rolf Pedersen, Bjarne Gaukstad og Kåre Hellerud som styremedlemmer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.